Ta oferta pracy jest nieaktualna od 63 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Release Manager (Specjalista ds. Wdrożeń)

  • mazowieckie
  • Specjalista
  • 16.07.2018

    Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

    Bank Pocztowy to jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce, który świadczy bezpieczne i zrozumiałe usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Naszą misją jest zapewnienie prostej i dostępnej bankowości w przyjaznym otoczeniu. Dbamy o przejrzystość produktów, procedur i komunikacji, a także dążymy do stworzenia atmosfery pracy sprzyjającej rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Naszym partnerem strategicznym jest Poczta Polska, większościowy akcjonariusz Banku.

    W chwili obecnej poszukujemy osób na stanowisko:
    Junior Release Manager (Specjalista ds. Wdrożeń)

    U nas można:

    • pomożemy Ci zbudować bazę wiedzy i doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych
    • jesteśmy bardzo otwarci na własną inicjatywę, wspieramy realizację dobrych pomysłów
    • umożliwiamy zdobycie wiedzy i certyfikatów dzięki budżetowi na szkolenia
    • oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, najchętniej na umowę o pracę
    • oferujemy bogaty pakiet benefitów (m.in. wyjazdów integracyjnych, pakiet Lux Med, MultiSport, MultiBenefit)

    Będziesz odpowiedzialny za:

    • zarządzanie dużymi wdrożeniami w Banku, początkowo pod opieką Menedżera ds. Zarządzania Wdrożeniami
    • planowanie i kontrola wdrożeń (aspekty techniczne, procesy, zasoby) na środowiska przedprodukcyjne i produkcyjne
    • współtworzenie ram i standardów dla etapów wdrożenia, w tym ustalanie kalendarza dużych wdrożeń, weryfikację kandydatów do wdrożenia, tworzenie i monitorowanie harmonogramu, organizację pracy przedstawicieli zespołów rozwojowych
    • identyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia w codziennej działalności operacyjnej

    Zainteresowani jesteśmy osobą, która posiada:

    • praktyczną umiejętność koordynowania prac zespołu z obszaru IT popartą doświadczeniem np. na stanowisku release/change/test managera, IT PMa
    • wiedzę ogólną o cyklu rozwoju oprogramowania, platformach technologicznych
    • inicjatywę i samodzielność w działaniu oraz dobrą organizację pracy
    • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne

    Mile widziane są również:

    • doświadczenie w stosowaniu metodyk zwinnych
    • doświadczenie w branży bankowej oraz we współpracy z firmami z sektora FinTech
    • doświadczenie w pracy z witryną na Microsoft SharePoint
    Zachęcamy do aplikowania również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
    Chcesz wiedzieć więcej?
    Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

    Klauzula informacyjna - rekrutacje

    Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-959), przy ul. Jagiellońskiej 17 (dalej: „Bank”).
    2. Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem za pomocą:
      • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
      • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: [email protected],
      • Infolinii Banku pod numerem tel. 801 100 500 (dla połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych; opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej) lub 52 34 99 499 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Pocztowym …”);
      • formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pocztowy.pl/kontakt,
    3. IOD. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
      • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
      • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: [email protected], z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
    4. Cele i podstawy przetwarzania. Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przepisy Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Banku, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników Banku. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
    5. Okres przechowywania danych. Bank będzie przechowywać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach ,chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ew. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie dostarczania Bankowi usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne).
    2. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu:
      • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
      • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
      • prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
      • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji – o ile została ona wyrażona;
      • prawo do przenoszenia danych;
      • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    3. W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w pkt. 2 i 3 adresy do korespondencji.
    4. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

    Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Banku, prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Pocztowy S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie”.