Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Reporting Specialist

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 27.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W związku z dynamicznym rozwojem firma Independent Digital Sp. z o.o.
  zajmująca się cyfrową dystrybucją muzyki poszukuje osoby na stanowisko 
  Junior Reporting Specialist
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • Przygotowywanie i weryfikacja raportów, statystyk i analiz wewnętrznych
  • Raportowanie wyników sprzedaży w zestawieniu ilościowym, rentowności oraz efektywności
  • Analiza i weryfikacja raportów sprzedażowych
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych narzędzi analitycznych i raportowych
  • Zgłaszanie wymagań, wprowadzenie, testowanie oraz nadzór nad aplikacjami IT związanymi z raportami oraz rozliczeniami
  • Ścisła współpraca z innymi działami Pracodawcy w zakresie optymalizacji narzędzi i procesów
  • Udział w tworzeniu prognoz finansowych

  Wymagania:

  • Bardzo dobra znajomość MS Excel, w szczególności tabel przestawnych
  • Podstawowa znajomość pozostałych aplikacji MS Office
  • Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
  • Dokładność, pracowitość, zaangażowanie
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (język niemiecki lub francuski będzie dodatkowym atutem)

  Oferujemy:

  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dofinansowanie do karty sportowej
  • Doszkalanie języków obcych
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za przycisku aplikowania
   
  w tytule maila prosimy podać: Dział Finansów
   
  Na zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę Independent Digital sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji (również na potrzeby przyszłych rekrutacji) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  www.independentdigital.pl

  Klauzula informacyjna
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, przekazuję Panu/Pani jako kandydatowi do zatrudnienia informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Independent Digital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Independent Digital”) przy ulicy Dobrej 28, 00-344 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129546, NIP: 118-16-48-603, Regon: 015219327, z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy: [email protected] .
  2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy oraz w razie wyrażenia przez Panią/Pana w tym zakresie zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji, również przyszłych procesów rekrutacyjnych, w wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikuje oraz ewentualne dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym, co jest uzasadnione ochroną interesów Administratora.
  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, oprócz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora, uczestniczącym w rozmowach rekrutacyjnych i podejmujących decyzję o zatrudnieniu.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, a w wypadku wyrażenia zgody na wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane przetwarzane będą przez okres 2 lat lub do chwili, gdy wycofa Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.
  4. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile taką możliwość przewidują przepisy prawa), zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przenoszenia.
  5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
   
  * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.