Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior sales specialist

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 2019-01-16

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  -
  Junior sales specialist
  Miejsce pracy: Poznań

  Co będzie Twoim zadaniem?

  • Aktywne docieranie do nowych partnerów biznesowych i budowanie swojej bazy Klientów głównie z Europy
  • Przygotowywanie ofert i sprzedaż produktów z naszego portfolio, głównie IT, RTV/AGD, FOTO
  • Budowanie i rozwijanie długoterminowej współpracy z Klientami b2b (poprzez kontakt telefoniczny i mailowy, rzadziej w formie spotkań)
  • Monitorowanie rynku pod kątem szans sprzedażowych
  • Raportowanie podejmowanych przez Ciebie działań

  Czego od Ciebie oczekujemy?

  • Proaktywności w działaniu
  • Dobrej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację z Klientem w mowie i piśmie
  • Rocznego doświadczenia w sprzedaży i kontakcie z klientem b2b
  • Praktycznej znajomości Excela i umiejętności organizacji pracy własnej
  • Znajomość innego języka obcego będzie Twoim atutem
  Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
  Karta
  sportowa
  Prywatna
  opieka medyczna
  Rabaty
  pracownicze
  Ubezpieczenie
  grupowe
  Dofinansowanie
  szkoleń zewnętrznych
  Konkursy
  dla pracowników
  Elastyczne
  godziny pracy
  Rekrutacje
  wewnętrzne
  Wspólne
  świętowanie
  Wyróżnienie
  Gwiazdą Komputronik
  Nieformalny
  strój
  Szkolenia
  wewnętrzne
  Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

  Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
  przy ulicy Wołczyńskiej 37.

  Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
  do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
  art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

  Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
  pod adresem e-mail [email protected].  

  W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
  tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.