Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior SEO specialist

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 04.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Junior SEO specialist
  Miejsce pracy: Poznań

  Co będzie Twoim zadaniem?

  • Udział w planowaniu strategii SEO
  • Realizacja i optymalizacja kampanii SEO w celu osiągnięcia założonych wskaźników
  • Monitoring efektywności działań SEO i analiza realizacji celów
  • Rekomendowanie procesów optymalizacyjnych i usprawnień
  • Raportowanie przeprowadzonych działań
  • Śledzenie najnowszych rozwiązań związanych z SEO i ich implementacja

  Czego od Ciebie oczekujemy?

  • Znajomości zagadnień oraz narzędzi związanych z SEO
  • Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w obszarze SEO
  • Znajomości Google Analytics oraz podstaw HTML
  • Umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie danych
  • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji, śledzenie trendów i obsługę programów
  • Zorientowania na szukanie rozwiązań
  • Znajomości pakietu Office, w szczególności MS Excel
  • Samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy własnej
  Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
  Karta
  sportowa
  Prywatna
  opieka medyczna
  Rabaty
  pracownicze
  Ubezpieczenie
  grupowe
  Dofinansowanie
  szkoleń zewnętrznych
  Dowóz busem
  do centrali
  Jabłka
  z lokalnego sadu
  Konkursy
  dla pracowników
  Elastyczne
  godziny pracy
  Chillout
  Room
  Rekrutacje
  wewnętrzne
  Wspólne
  świętowanie
  Wyróżnienie
  Gwiazdą Komputronik
  Nieformalny
  strój
  Szkolenia
  wewnętrzne
  Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

  Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
  przy ulicy Wołczyńskiej 37.

  Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
  do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
  art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

  Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
  pod adresem e-mail [email protected].  

  W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
  tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.