Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Junior Service Management Administrator

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.O firmie

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Krakowiaków 36

Warszawa

 
Junior Service Management Administrator
 • Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company, offering a full range of technology products, solutions and services. Approximately 140,000 Fujitsu people support customers in more than 100 countries. We use our experience and the power of ICT to shape the future of society with our customers.
 • Key accountabilities:

  • Managing Users’ Requests (initiate, aid / monitor and ensure solution delivery).
  • Support & Collaboration by phone and email.
  • Monitoring of the request resolution process.
  • SLA process fulfilments.
 • Requirements

  Essential Skills/Knowledge:

  • Strong written and spoken English (certification welcome - C1 or comparable suggested).
  • Strong Communication skills – has excellent verbal and written language skills; including the ability to effectively communicate with Senior Management within IT and the Business community.
  • “Can do” attitude, with a relentless drive for service excellence.
  • Adaptivity – Ability to explore and learn new processes and incorporate changing services catalogue.
  • Robust character - able to deal with difficult situations and clients tactfully but firmly.
  • Analysis and Solutions seeking – has a clear logical approach to problem identification and analysis always - minimising risk.
  • Planning and Organisation - has a structured approach to work, self-organised and adaptable to varying demands in workload. Prioritise work load, ensuring actioned within agreed SLA’s.
  • Professionalism - has discipline, good time management and takes responsibility for decisions.
  • Good MS Office Skill.
  • Working in an elevated stress environment.
  • Ability to shift work (8:00 – 20:00).
  • Self-study & development.
 • We offer:

  • Full time employment contract.
  • Package of social benefits - medical insurance included.
  • Shift work which allows balancing the professional and private life.
  • Work in a creative team and friendly atmosphere.
  • Opportunity to work for international, prestigious company.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 
Zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacyjnym prosimy o umieszczenie w aplikacji stosownej klauzuli zgody wg poniższego wzoru:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 36, moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  Junior Service Management Administrator, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 36;
- kontakt z osobą realizującą w Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]) lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”;
- przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Fujitsu Technology Solutions, z którymi Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
- Państwa dane osobowe mogą być przekazane do:
- Izraela, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
- Japonii, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
- Posiadają Państwo prawo do uzyskania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia aplikacji;
- przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
- dostępu;
- sprostowania;
- usunięcia.
- ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych;
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
- przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Junior Service Management Administrator
 • Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company, offering a full range of technology products, solutions and services. Approximately 140,000 Fujitsu people support customers in more than 100 countries. We use our experience and the power of ICT to shape the future of society with our customers.
 • Key accountabilities:

  • Managing Users’ Requests (initiate, aid / monitor and ensure solution delivery).
  • Support & Collaboration by phone and email.
  • Monitoring of the request resolution process.
  • SLA process fulfilments.
 • Requirements

  Essential Skills/Knowledge:

  • Strong written and spoken English (certification welcome - C1 or comparable suggested).
  • Strong Communication skills – has excellent verbal and written language skills; including the ability to effectively communicate with Senior Management within IT and the Business community.
  • “Can do” attitude, with a relentless drive for service excellence.
  • Adaptivity – Ability to explore and learn new processes and incorporate changing services catalogue.
  • Robust character - able to deal with difficult situations and clients tactfully but firmly.
  • Analysis and Solutions seeking – has a clear logical approach to problem identification and analysis always - minimising risk.
  • Planning and Organisation - has a structured approach to work, self-organised and adaptable to varying demands in workload. Prioritise work load, ensuring actioned within agreed SLA’s.
  • Professionalism - has discipline, good time management and takes responsibility for decisions.
  • Good MS Office Skill.
  • Working in an elevated stress environment.
  • Ability to shift work (8:00 – 20:00).
  • Self-study & development.
 • We offer:

  • Full time employment contract.
  • Package of social benefits - medical insurance included.
  • Shift work which allows balancing the professional and private life.
  • Work in a creative team and friendly atmosphere.
  • Opportunity to work for international, prestigious company.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 
Zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacyjnym prosimy o umieszczenie w aplikacji stosownej klauzuli zgody wg poniższego wzoru:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 36, moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  Junior Service Management Administrator, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 36;
- kontakt z osobą realizującą w Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]) lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”;
- przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Fujitsu Technology Solutions, z którymi Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
- Państwa dane osobowe mogą być przekazane do:
- Izraela, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
- Japonii, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
- Posiadają Państwo prawo do uzyskania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia aplikacji;
- przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
- dostępu;
- sprostowania;
- usunięcia.
- ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych;
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
- przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ogłoszenie archiwalne