Oferta pracy

Kandydat na stanowisko Dyżurny Ruchu

Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.

 • Krzeszowice

  Krzeszowice, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat, część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie ruchu pociągów towarowych w obrębie bocznicy

 • Obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, służących do przygotowania dróg przebiegu dla pociągów

 • Posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy

 • Nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego, ustawiacza i konserwatora zwrotnic

 • Koordynowanie pracy manewrowej na bocznicy

 • Prowadzenie i nadzorowanie pracy na stacji rozrządowej

 • Nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów

 • Wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznicy

 • Prowadzenie dokumentacji ruchu pociągów w obrębie bocznicy

 • Koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie bocznicy

 • Posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej i rozrządowej

 • Przestrzeganie regulaminu technicznego bocznicy oraz procesów technologicznych prowadzonych prac

 • Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym

 • Współdziałanie z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów

 • Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie pracy stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów towarowych, pracy rozrządowej i manewrowej w obrębie tej bocznicy, wykorzystując przy tym środki i urządzenia techniczne sterowania ruchem pociągów, łączności i taboru kolejowego

Nasze wymagania

 • Minimum wykształcenie średnie

 • Preferowane: wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe lub wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach związanych z ruchem i przewozami lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z ruchem i przewozami

 • Zawodowy staż pracy ewentualnie przygotowanie zawodowe bądź wykształcenie średnie oraz dodatkowo zawodowy staż pracy ewentualnie przygotowanie zawodowe

 • Odpowiednie predyspozycje psychofizyczne

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę (niepełny etat, docelowo zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy)

 • Terminowe wynagrodzenie

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji

 • Szkolenia zgodne z charakterem zatrudnienia

 • Praca w cenionej firmie

 • Benefity

 • ubezpieczenie na życie

 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

 • program wdrożeniowy

Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.

MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników. Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jesteśmy jedną z największych grup energetycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski. Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje.

Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA.

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz.

Przewiń do profilu firmy