Sekretarka(rz)

 • Kraków, małopolskie
 • Zawiła 50, 30-390 Kraków-Podgórze, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.07.2019
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 11.08.2019)
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy jedną z największych krakowskich firm handlowych w branży materiałów budowlanych, zrzeszoną w Grupie Polskie Składy Budowlane (PSB).


  Obecną pozycję na rynku zawdzięczamy pracy całego Zespołu naszej firmy.
  To dzięki kompetencji Naszych Pracowników możemy i chcemy się rozwijać!

  Obecnie poszukujemy kandydatkę / kandydata na stanowisko

  SEKRETARKA(RZ)
  Miejsce pracy: Kraków
  Kod stanowiska: ADM

  Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie, za efektywne i wydajne wspomaganie pracy firmy poprzez:

  • reprezentowanie firmy w kontaktach z interesantami i podmiotami zewnętrznymi
  • wspieranie pracy kadry zarządzającej w czynnościach administracyjnych
  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej
  • obsługę korespondencji i przesyłek - ewidencjonowanie poczty, potwierdzenie i archiwizację korespondencji w elektronicznym systemie, przyjmowanie i nadawanie przesyłek
  • obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych
  • zamawianie i dysponowanie artykułami biurowymi
  • obsługa spotkań wewnętrznych
  • dbanie o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firmy
  • współpraca z filmami zewnętrznymi m.in. z firmą sprzątającą

  Oczekujemy:

  • wykształcenia min. średnie
  • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku – min. 3 lata
  • biegłej obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
  • zaangażowania, rzetelności oraz samodzielności w wykonywanych obowiązkach
  • umiejętności dobrej organizacji pracy własnej oraz podzielności uwagi
  • umiejętności współpracy oraz sprawnego działania w trudnych sytuacjach
  • wysokiego poziomu kultury osobistej
  • prawa jazdy kat. B

  W zamian za Twoje zaangażowanie, oferujemy:

  • dobre warunki zatrudnienia w nowocześnie zarządzanej firmie z ponad 25 letnim doświadczeniem na rynku
  • narzędzia pracy niezbędne do wykonywania powierzonych zadań
  • przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole
  • pakiet socjalny w tym prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
  oraz listu motywacyjnego
  (z kodem stanowiska w temacie wiadomości).
  klikając w przycisk:

  Pracodawca nie wymaga CV
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ATTIC Sp. z o. o. dalej zwany „Administratorem”.
  2. Dane kontaktowe: [email protected] 
  Administrator informuje, iż:
  1. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • 1) art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:
   • a) art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   • b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, (Dz.U.2017.894 t.j. z dnia 2017.05.08),
  • 2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).

  1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
  • 1)       podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), są to:
   • a)       firma informatyczna,
   • b)       podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny pracy oraz ubezpieczenia grupowego
   • c)       kancelarie prawne,
  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • 1)       w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, lub
  • 2)       przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
  1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  • 1)       dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • 2)       przenoszenia danych,
  • 3)       wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • 4)       pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  • 5)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  • 6)       uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
   • a)       występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
   • b)       celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
   • c)       stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
   • d)       ewentualnym źródle pozyskania danych;
   • e)       udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
  • 1)       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • 2)       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.
  1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.