Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
 • Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
 • e-mail: [email protected]
 Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Bricoman Polska Sp. z o.o będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Bricoman Polska Sp. z o.o
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Bricoman Polska Sp. z o.o.

Kasjer/Kasjerka

Bricoman Polska Sp. z o.o. O firmie

Bricoman Polska Sp. z o.o.

Białowieska 1

Szczecin

Bricoman Polska to sieć 9 Nowoczesnych hurtowni budowlanych.
Nasze sklepy tworzymy z myślą o wszystkich, którzy budują, remontują oraz wykańczają swoje domy i mieszkania.
Obecnie w Polsce zatrudniamy blisko 800 Pracowników w sklepach i centrali. 
 
Do naszego sklepu w Szczecinie (Białowieska 1) poszukujemy osoby na stanowisko:
Kasjer/Kasjerka
niepełny etat
Miejsce pracy: Szczecin

Pracując u nas
Możesz liczyć na:

Elastyczne godziny pracy
Stabilność
zatrudnienia
Możliwość
rozwoju

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • opiekę medyczną
 • ubezpieczenie grupowe
 • stabilne zatrudnienie
 • bezpieczne warunki pracy
 • programy rozwojowe
 • dofinansowanie karty Multisport

Zadania:

 • gwarantowanie profesjonalnej i miłej obsługi Klienta przy kasie (skanowanie towaru, przyjmowanie płatności, wystawianie dokumentów fiskalnych)
 • przestrzeganie wewnętrznych procedur
 • sprawdzanie autentyczności środków płatniczych
 • rozliczanie powierzonej gotówki i dokumentów
 • informowanie Klientów o dostępnych usługach
 • wydawanie faktur i gwarancji
 • gwarantowanie obsługi zwrotów

Oczekiwania:

 • praca w niepełnym wymiarze etatu
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Kasjera / Kasjerki
 • znajomości obsługi komputera (w stopniu podstawowym)
 • nastawienia na Klienta
 • uczciwości, skrupulatności, dokładności
Bricoman Polska to sieć 9 Nowoczesnych hurtowni budowlanych.
Nasze sklepy tworzymy z myślą o wszystkich, którzy budują, remontują oraz wykańczają swoje domy i mieszkania.
Obecnie w Polsce zatrudniamy blisko 800 Pracowników w sklepach i centrali. 
 
Do naszego sklepu w Szczecinie (Białowieska 1) poszukujemy osoby na stanowisko:
Kasjer/Kasjerka
niepełny etat

Zadania:

 • gwarantowanie profesjonalnej i miłej obsługi Klienta przy kasie (skanowanie towaru, przyjmowanie płatności, wystawianie dokumentów fiskalnych)
 • przestrzeganie wewnętrznych procedur
 • sprawdzanie autentyczności środków płatniczych
 • rozliczanie powierzonej gotówki i dokumentów
 • informowanie Klientów o dostępnych usługach
 • wydawanie faktur i gwarancji
 • gwarantowanie obsługi zwrotów

Oczekiwania:

 • praca w niepełnym wymiarze etatu
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Kasjera / Kasjerki
 • znajomości obsługi komputera (w stopniu podstawowym)
 • nastawienia na Klienta
 • uczciwości, skrupulatności, dokładności

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • opiekę medyczną
 • ubezpieczenie grupowe
 • stabilne zatrudnienie
 • bezpieczne warunki pracy
 • programy rozwojowe
 • dofinansowanie karty Multisport

Ogłoszenie archiwalne