Ta oferta pracy jest nieaktualna od 199 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kasjer

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 06.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

  KASJERA
  Miejsce pracy: Plac Poboru Opłat w Nagradowicach (gm. Kleszczewo)

  Zakres obowiązków:

  • pobór opłaty za przejazd Autostradą A2 w wysokości określonej w obowiązującym cenniku,
  • klasyfikowanie kategorii pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Autostradzie A2,
  • rozliczanie zrealizowanego utargu.

  Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub zawodowe,
  • doświadczenie w pracy związanej z obsługą klientów,
  • wysoka kultura osobista
  • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  • gotowość do pracy zmianowej, w tym nocnej.

  Podstawa zatrudnienia: umowy o pracę

  Oferujemy:      

  • zatrudnienie w dużej i stabilnej firmie,
  • dobre warunki wynagrodzenia,
  • prywatną opiekę lekarską,
  • bogate świadczenia socjalne - dofinansowanie wypoczynku (gruszka), dofinansowanie kosztu kolonii i obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, bony świąteczne, zapomogi, dofinansowanie kart MultiSport),
  • pracowniczy program emerytalny,
  • przyjazne środowisko pracy.

  Zatrudnimy także osoby zainteresowane pracą sezonową w okresie wzmożonego ruchu drogowego w miesiącach letnich.

  Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem danych jest Autostrada Eksploatacja SA z siedzibą w Poznaniu (kod 60-004) przy ul. Głogowskiej 431 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004375, posiadająca NIP nr 782-21-82-433.

  Kontakt do osoby zajmującej się ochroną danych osobowych w imieniu Administratora: [email protected]

   

  • Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do spółki Autostrady Eksploatacja SA zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  • Pana/Pani dane osobowe wskazane w art. 22¹ Kodeksu pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia podanych danych do innego administratora danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator.
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wyłonienia kandydata na stanowisko, a gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.
  • Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail [email protected].  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.