Customer Experience Manager

 • pomorskie
 • Specjalista
 • 23.01.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 22.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  W Sescom na nowo definiujemy pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych. Według nas to stale ewoluujące rozwiązania zapewniające sprawność działania placówek, efektywność i konkurencyjność biznesu oraz wsparcie jego rozwoju.
   
  Działamy na dużą skalę i jednocześnie dbamy o elastyczność naszych rozwiązań bliską start-upom.
   
  Jesteśmy odważni, dynamiczni i solidni. Mierzymy wysoko i niezmiennie osiągamy cele. Dołącz do nas!
  Customer Experience Manager
  KAM/08/2019

   Za co będziesz odpowiedzialny/a:

  • Obsługa powierzonego portfela kluczowych dla Spółki klientów w zakresie obecnych kontraktów,
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z kluczowymi klientami,
  • Zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz jego doskonalenie poprzez badanie poziomu zadowolenia klientów z aktualnej współpracy,
  • Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży u stałych partnerów biznesowych, negocjowanie i podpisywanie kontraktów na dodatkowe zlecenia,
  • Monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczących branży, klientów i działań konkurencji oraz rekomendowanie nowych kierunków produktowych,
  • Realizacja celów sprzedażowych, proponowanie rozwiązań zwiększających zasięg i efektywność działań handlowych.

  Jakie kompetencje są niezbędne:

  • Znaczącym atutem będzie doświadczenie w branżach Facility Management, IT, Digital.
  • Potwierdzone sukcesami doświadczenie w konsultingu, obsłudze lub sprzedaży usług biznesowych w obszarze Retail / Fashion,
  • Umiejętność budowania długofalowych relacji z kluczowymi klientami,
  • Umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie i zaangażowania w realizowane zadania,
  • Samodzielność w działaniu, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, koncentracja na sukcesie i wynikach sprzedaży.
  Czego możesz oczekiwać od nas w zamian za swoją wiedzę, czas i zaangażowanie?

   

   • atrakcyjne środowisko pracy
   • przyjazną atmosferę pracy
   • prywatną opiekę medyczną
   • otwartość na innowacje i Twoje pomysły
   • kartę multisport
   • ubezpieczenie na życie
   • atrakcyjne wynagrodzenie
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
   • współpraca z liderem w swojej branży
   • samochód służbowy oraz inne niezbędne narzędzia


  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  aplikuj
   
   
  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej firmie:


  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: SESCOM S.A., ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, email: [email protected] 2. Inspektorem ochrony danych jest Wojciech Piasecki, email: [email protected] 3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. 4. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące realizacja zadań pracodawcy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442(1), w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 6. Jako kandydat do pracy mam prawo: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, mam prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.