Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Key Account Specialist

 • Wrocław, Pietrzykowice (pow. wrocławski; gm. Kąty Wrocławskie), dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Od stycznia 2019 firma ANOVO Polska Sp. z o.o. zmieniła nazwę na INGRAM MICRO SERVICES  Sp z o.o, która jest częścią globalnej firmy INGRAM MICRO, największego na świecie sprzedawcy i dystrybutora produktów elektronicznych, świadczącego usługi dla największych światowych gigantów. Zapewnia swoim partnerom biznesowym wsparcie technologiczne aby mogły bardziej efektywnie i skutecznie działać na rynkach, którym służą.

   

  Poszukujemy obecnie Kandydatów do pracy na stanowisko:

  Key Account Specialist
  Miejsce pracy: Pietrzykowice (pow. wrocławski; gm. Kąty Wrocławskie)
  Numer referencyjny: KAS/2019/06

  Oferujemy:

  • Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
  • Umowa o pracę na czas NIEOKREŚLONY po 15 miesiącach,
  • Bogaty pakiet socjalny (karty podarunkowe – 2 razy w roku, dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie do karty Multisport, wyjazdy integracyjne możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego),
  • Nagradzamy innowacyjne myślenie, pomysłowość i lojalność.

   

  Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:

  • Kontakt, opieka i utrzymanie relacji biznesowych z kluczowymi klientemi,
  • Raportowanie danych w systemie IT (eManager),
  • Obsługa systemu ticketowego „OTRS” w relacjach z partnerami biznesowymi,
  • Przygotowywanie ofert i prezentacji dla potencjalnych klientów,
  • Rozwój procesów i prowadzenie nowych projektów.

  Nasze oczekiwania wobec Kandydata:

  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2/C1),
  • Bardzo dobra obsługa komputera (Excel/Power Point),
  • Umiejętności komunikacji,
  • Terminowość w wykonywaniu zadań.

   

  Mile widziane:

  • Podstawowa umiejetność obsługi systemu SAP,
  • Podstawowa znajomość LEAN Management,
  • Doświadczenie w obsłudze programów IT do wsparcia produkcji/serwisu.

   Prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj teraz.
  W tytule maila prosimy wpisać nazwę stanowiska i numer referencyjny.

   

   Ingram Micro Services Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 20C Pietrzykowice
  55-080 Kąty Wrocławskie

   

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, praktykantów, pracowników, współpracowników, pracowników kontrahentów, osób kontaktowych

  Administrator

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Ingram Micro Services Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 20C, 55-080 Kąty Wrocławskie).

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

  Cel i podstawy przetwarzania

  W procesach rekrutacji, zatrudnienia, zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych, nawiązywania i prowadzenia współpracy pomiędzy naszą spółką i organizacją przez Państwa reprezentowaną możemy odpowiednio w zależności od potrzeb i uprawnień przetwarzać Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane w odpowiednich rejestrach, (np. numer NIP lub REGON), numer PESEL, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, stanowisko, specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej), numer rachunku bankowego, itp. uzyskane od Państwa w ramach wymiany korespondencji, informacji, w przekazanych dokumentach, ofertach, materiałach informacyjnych, umowach, itp. lub z innych źródeł tj. Państwa pracodawca, CEIDG lub KRS lub wskazanych przez przepisy prawa, gdy:

  1. Wyrażą Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie - np. na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę (wykraczających poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy lub szczególnych kategorii danych osobowych) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na przetwarzanie Państwa danych osobowych w kolejnych naborach pracowników, na udział w programach rozwoju talentów.
  2. Jest to niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. Państwa dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
  3. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO) – np. prowadzenie akt pracowniczych, aktualizacja danych osobowych w systemach pracodawcy i ZUS, rozliczanie listy płac i wypłata wynagrodzeń, rozliczanie zwolnień lekarskich i zasiłków, wystawianie i wysyłka PIT (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  4. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit e RODO) – np. działania związane z obsługą ZFŚS;
  5. Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust 1 lit f RODO), w szczególności biorąc pod uwagę zabezpieczenia, które stosujemy. Takimi uzasadnionymi interesami są m.in.:
  6. ustalanie i dochodzenie przez naszą spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności i obrona przed takimi roszczeniami;
  7. weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach;
  8. weryfikacja tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących z naszą spółką np. kurierów;
  9. kontakt z kontrahentami i prowadzenie wewnętrznych rejestrów kontrahentów;
  10. wymiana danych i zarządzanie procesami (kadrowymi, finansowymi, księgowymi) w ramach globalnych systemów informatycznych grupy Ingram Micro.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

  Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe możemy w określonych sytuacjach przekazywać następującym kategoriom odbiorców: urzędom, bankom, podmiotom współpracującym i podwykonawcom, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym policji, sądom, prokuratorom, komornikom, organom regulacyjnym i nadzorczym), następcy prawnemu w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części swojej działalności, podmiotom, na przekazanie którym, Państwa danych osobowych, wyraziliście Państwo zgodę, jak również w sytuacjach, gdy będzie to konieczne dla ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób lub konieczności obrony organizacji przed roszczeniami prawnymi.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Ingram Micro Inc., korporacja zarejestrowana w Delaware, oraz firmy będące jej własnością lub kontrolowane przez nią („filie”) i ich usługodawcy kontraktowi (których lista dostępna jest na żądanie), przetwarzający Państwa dane osobowe np. w związku z procesami rekrutacji i zatrudnienia.

  W niektórych przypadkach, udostępnienie opisanych powyżej danych osobowych może skutkować międzynarodowym transferem Państwa danych osobowych, w tym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kraju spoza niego. W krajach tych mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych osobowych, które różnią się od przepisów prawnych obowiązujących w Polsce (a w niektórych przypadkach mogą nie chronić danych osobowych równie skutecznie).

  W szczególności, filie Ingram Micro i zewnętrzni dostawcy usług działają na całym świecie. Zarówno siedziba główna Ingram Micro, jak i niektórzy dostawcy usług działają na terenie Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że kiedy zbieramy Państwa dane osobowe, możemy przetwarzać je w tym kraju.

  Podjęliśmy jednak odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, by Państwa dane osobowe pozostały odpowiednio chronione. Należą do nich samo-certyfikacja firmy Ingram Micro Inc. w ramach Tarczy Prywatności zgodnie z zarządzeniem Departamentu Handlu USA w odniesieniu do transferu międzynarodowego takich danych osobowych oraz wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (na mocy art. 46 ust. 2 RODO) pomiędzy partnerami grupy i z jej dostawcami zewnętrznymi.

  Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez grupę Ingram Micro Państwa danych osobowych, zapoznajcie się z jej oświadczeniem o prywatności, dostępnym tutaj:

  corp.ingrammicro.com/Privacy-Statement.aspx

  Zachęcamy do zapoznania się w całości ze wskazanym oświadczeniem oraz z niniejszą klauzulą informacyjną w celu zapewnienia, że jesteście Państwo w pełni poinformowani.

  Okres przechowywania danych

  Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

  Przykładowe okresy, przez jakie Państwa dane mogą być przechowywane:

  • Akta pracownicze – do 50 lat,
  • Dane dotyczące wykonywania umowy – do 7 lat,
  • Dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego,
  • Dane kandydatów do pracy – do zakończenia procesu rekrutacji lub przez 9 miesięcy w przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji,
  • Dane współpracowników, pracowników kontrahentów, osób kontaktowych – do 7 lat

  Jak Ingram Micro Services Sp. z o.o. chroni Państwa dane osobowe

  Ingram Micro Services Sp. z o.o. oraz inne podmioty grupy Ingram Micro stosują odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. W przypadku, gdy zawieramy umowę z dostawcami zewnętrznymi w celu świadczenia usług, które mogą umożliwić im dostęp do Państwa danych osobowych, wymagamy, aby na podstawie umowy posiadali oni podobne środki kontroli bezpieczeństwa.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. usunięcia danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, możecie Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie Państwa zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przez nas przeprowadzanego przed wycofaniem Państwa zgody, ani też nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

  Odpowiadamy na wszystkie prośby, które otrzymujemy od osób fizycznych pragnących skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym i zatrudnienia. Podanie przez Państwa innych danych w ramach tych procesów jest dobrowolne.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej.

  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne w przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a naszą spółką, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z nasza spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

  Konsekwencją niepodania danych może być:

  1. utrudnienia w realizacji lub brak możliwości zawarcia umowy lub realizacji faktury;
  2. brak możliwości korzystania z określonych świadczeń i szkoleń;
  3. brak możliwości udziału w określonych projektach;
  4. brak możliwości świadczenia usług dla Ingram Micro Services Sp. z o.o. lub w imieniu Ingram Micro Services Sp. z o.o.;

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

  Oświadczenie

  Przekazując swoje dane osobowe, potwierdzają Państwo, że wszystkie oświadczenia złożone przez Państwa są prawdziwe i poprawne zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą.

  Zmiany

  Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą klauzulę w związku ze zmianami prawnymi, technicznymi lub biznesowymi. W takim wypadku podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania Państwa, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian, lub w celu uzyskania Państwa zgody na wszelkie istotne zmiany, jeśli i gdzie będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

  Mogą Państwo sprawdzić, kiedy niniejsza klauzula informacyjna była ostatnio aktualizowana, sprawdzając datę ostatniej aktualizacji wyświetlaną poniżej.

  Ostatnia data aktualizacji: 04.01.2019