1. Dane administratora danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest North Coast  Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000240460, NIP: 5260205055.

2. Kontakt:
Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 180, 04-486 Warszawa
 • przez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: 22-738-31-50
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również na rzecz przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko.

4. Podstawa prawna przetwarzania:

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Drew-Hit zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy.
 • Pozostałe dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Dodatkowo w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO dane zawarte w Pani/Pana aplikacji będą również przetwarzane w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku od zakończenia niniejszej rekrutacji na ww. stanowisko.
5. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe są udostępniane lub przetwarzane  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, tj:
 • podmioty związane z obsługą systemów teleinformatycznych, wspierających pracę North Coast;
 • dostawcy usług poczty elektronicznej
 • firmy kurierskie
6. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko.

7. Przysługujące Pani/Panu prawa:

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Informacja o wymogu podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w pkt 4.1. jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem i realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier oraz na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od zakończenia niniejszej rekrutacji, jeśli udzieliła Pani/Pan na to dodatkowej zgody.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W tym podanie danych kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e –mail) jest dobrowolne, ale przydatne ze względu na możliwość kontaktu North Coast S.A. z Panem/Panią w celu poinformowania o wynikach rekrutacji i dokonania ewentualnych ustaleń co do nawiązania stosunku pracy.

Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier

North Coast S.A.O firmie

North Coast S.A.

Bojkowska 85

Gliwice

North Coast to lider w zakresie dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych

notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z dynamicznym wzrostem, długofalową strategią rozwoju

oraz dążąc do zapewnienia jak najlepszego serwisu dla naszych klientów,

obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier
Miejsce pracy: Gliwice


Opis stanowiska:

 • Kompletacja towaru, przygotowanie towaru do wysyłki, pozostałe prace magazynowe,
 • Załadunek towaru na auto dostawcze i dostarczenie do klientów produktów spożywczych z zachowaniem obwiązujących standardów oraz utrzymaniem wysokiego poziomu obsługi klienta.

Oczekiwania:

 • Czynne prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu typu dostawczego typu Bus,
 • Dokładność i odpowiedzialność,
 • Systematyczność i dyspozycyjność,
 • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym,
 • Zorganizowanie i umiejętności dysponowania czasem podróży (pracy),
 • Komunikatywność,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • Obsługa systemu WMS.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełny etat,
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • Prace w dynamicznym zespole,
 • Szkolenia wprowadzające z zakresu wykonywanych zadań,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Wczasy pod gruszą,
 • Paczki świąteczne,
 • Karta MultiSport,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie.
Aplikacje prosimy kierować za pomocą przycisku APLIKUJ

W państwa dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS 000 - 02 - 40 - 460, NIP: 526 -02- 05 - 055 moich danych osobowych zawartych w przesłanym/złożonym przeze mnie cv/liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier wskazane w ofercie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

A w przypadku gdyby chcieli Państwo, aby Wasze dokumenty aplikacyjne były brane również pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS: 240 - pokaż numer telefonu - 0, NIP: 526 - pokaż numer telefonu - 5 moich danych osobowych zawartych w przedłożonym CV/liście motywacyjnym również na potrzeby przyszłych rekrutacji, które będą miały miejsce w okresie 1 roku od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier wskazane w ofercie zmieszczonej na stronie portalu OLX zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Ponadto w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej zwana: „North Coast”).

North Coast to lider w zakresie dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych

notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z dynamicznym wzrostem, długofalową strategią rozwoju

oraz dążąc do zapewnienia jak najlepszego serwisu dla naszych klientów,

obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier


Opis stanowiska:

 • Kompletacja towaru, przygotowanie towaru do wysyłki, pozostałe prace magazynowe,
 • Załadunek towaru na auto dostawcze i dostarczenie do klientów produktów spożywczych z zachowaniem obwiązujących standardów oraz utrzymaniem wysokiego poziomu obsługi klienta.

Oczekiwania:

 • Czynne prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu typu dostawczego typu Bus,
 • Dokładność i odpowiedzialność,
 • Systematyczność i dyspozycyjność,
 • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym,
 • Zorganizowanie i umiejętności dysponowania czasem podróży (pracy),
 • Komunikatywność,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • Obsługa systemu WMS.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełny etat,
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • Prace w dynamicznym zespole,
 • Szkolenia wprowadzające z zakresu wykonywanych zadań,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Wczasy pod gruszą,
 • Paczki świąteczne,
 • Karta MultiSport,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie.
Aplikacje prosimy kierować za pomocą przycisku APLIKUJ

W państwa dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS 000 - 02 - 40 - 460, NIP: 526 -02- 05 - 055 moich danych osobowych zawartych w przesłanym/złożonym przeze mnie cv/liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier wskazane w ofercie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

A w przypadku gdyby chcieli Państwo, aby Wasze dokumenty aplikacyjne były brane również pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkowie, zarejestrowana pod numerem KRS: 240 - pokaż numer telefonu - 0, NIP: 526 - pokaż numer telefonu - 5 moich danych osobowych zawartych w przedłożonym CV/liście motywacyjnym również na potrzeby przyszłych rekrutacji, które będą miały miejsce w okresie 1 roku od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko Kierowca – Dostawca Żywności - Magazynier wskazane w ofercie zmieszczonej na stronie portalu OLX zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Ponadto w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej zwana: „North Coast”).

Ogłoszenie archiwalne