Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierowca - Operator Sprzętu (budowa oświetlenia)

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca - Operator Sprzętu (budowa oświetlenia)
Energa Oświetlenie sp. z o.o.Numer ref.: OS/DBR/4/EOŚ

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne
 • doświadczenie w prowadzeniu pojazdu z przyczepą
 • prawo jazdy kategorii C+E
 • samodzielność i dyspozycyjność
 • odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
 • atutem będą: uprawnienia operatora żurawia przeładunkowego HDS, uprawnienia SEP E - świadectwo kwalifikacyjne do 1 kV

 

Główne zadania na stanowisku:

 • dostarczanie i rozładowywanie materiałów budowlanych (min.: słupy, fundamenty, kable, osprzęt elektroenergetyczny i oświetleniowy)
 • obsługa HDS (w przypadku braku uprawnień firma zapewnia kurs na koszt pracodawcy)
 • prace przy budowie oświetlenia drogowego (firma zapewnia przyuczenie do zawodu)

Zapewniamy:

 • pracę w dużej, dynamicznie zarządzanej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • zdobycie cennego doświadczenia wśród najlepszych specjalistów w branży
 • dobre warunki finansowe
 • umowę o pracę

Co dajemy w zamian:

 

Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
Atrakcyjne warunki finansowe
Umowa o pracę
Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Miejsce pracy: Trójmiasto i okoliczne gminy
Siedziba oddziału: Kowale ul. Rycerska

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 15.03.2021 roku. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: [email protected] lub na portalu pracuj.pl
Prosimy o podanie w temacie listu numeru referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.
 
Uprzejmie informujemy
Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Oświetlenie sp. z o.o.
 
Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Oświetlenie sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr…………….’’
 
Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.
Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuższy niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr ……………. przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o., w okresie …………….. miesięcy od jego zakończenia , w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Oświetlenie sp. z o.o.”
 
Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.
2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO;
b) przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe innej niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
c) przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
d) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
5) Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
a) imię(imiona) i nazwisko;
b) datę urodzenia;
c) dane kontaktowe kandydata;
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:
a) inne dane zwykle niewymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych;
b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczone je w dokumentach aplikacyjnych.
6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Podmioty Grupy Orlen, w tym Energa SA, Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.,
b) Podmioty świadczące usługi prawne;
c) Podmioty dostarczające korespondencję,
d) Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
e) Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO;
f) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
Administrator powierza dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
7) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.
8) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oferta ważna do: 15.03.2021

Ogłoszenie archiwalne