reklama

Praca kierownik - inżynier budowy - specjalność konstrukcyjno-budowlana

Mamy dla Ciebie 113 ofert

Pobierz aplikację

Przeglądaj oferty wygodnie, również na mapie

Pobierz

Czołem Koderze!

Sprawdź swoje skille i zgarnij nagrody!

Gram w grę
  • Bydgoszcz
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim: koordynację procesu inwestycyjnego, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, współpracę z Wydziałem Funduszy Europejskich celem...
  opublikowana: 29 lipca 2021
   • 3 lokalizacji
   Twój zakres obowiązków, prowadzenie budów zgodnie z przepisami prawa budowlanego, utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, w tym rozliczanie z nim robót, zlecanie robót podwykonawcom, prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie,...
   opublikowana: 29 lipca 2021
    • Wrocław
    Twój zakres obowiązków, prowadzenie, koordynacja i nadzór robót na placu budowy, ścisła współpraca z Inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami i dostawcami, przygotowywanie i kontrola harmonogramów budowy, bieżące monitorowanie stopnia...
    opublikowana: 29 lipca 2021
     • Gdańsk
     Twój zakres obowiązków, nadzór nad realizacją kontraktu w oparciu o wymagania dokumentacji technicznej, harmonogramu i planów organizacji robót,, regularne raportowanie statusu prowadzonych inwestycji,, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi...
     opublikowana: 29 lipca 2021
      • 3 lokalizacji
      Twój zakres obowiązków, nadzór nad realizacją kontraktu, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji, weryfikacja dokumentacji projektowej dla powierzonego zakresu robót,, nadzór podwykonawców i sił własnych w zakresie prawidłowego wykonania robót,...
      opublikowana: 28 lipca 2021
       • 16 lokalizacji
       Twój zakres obowiązków, Nadzór i koordynacja nad robotami budowlanymi prowadzonymi siłami własnymi i podwykonawcami, Zarządzanie procesami budowy oraz realizacja wszystkich faz w przeprowadzanych projektach, głównie roboty żelbetowe i murowe,...
       opublikowana: 28 lipca 2021
        • Warszawa
        OBOWIĄZKI: znajomość norm i przepisów prawa budowlanego; sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża instalacyjna: sieci, instalacje i urządzenia: elektryczne i elektroenergetyczne); kontrola projektów budowlanych, wykonawczych...
        opublikowana: 27 lipca 2021
         • 3 lokalizacji
         Twój zakres obowiązków, Planowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac sanitarnych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz zgodnie z umową zawartą z Inwestorem, Nadzór nad pracownikami, rozliczanie czasu...
         opublikowana: 26 lipca 2021
          • 14 lokalizacji
          Zadania na stanowisku: Koordynowanie prac utrzymaniowych na obiektach mostowych w Rejonie Pszczyna Zarządzanie i nadzór nad obwodem utrzymania dróg krajowych i autostrad w okresie letnim i zimowym Nadzór nad pracownikami Nadzór nad flotą spółki,...
          opublikowana: 26 lipca 2021
           • Warszawa
           Twój zakres obowiązków, Koordynacja prac na budowie,, Monitorowanie harmonogramu realizacji robót,, Ustalanie zakresu zawieranych umów z podwykonawcami i dostawcami,, Nadzorowanie i koordynowanie pracy całego zespołu zaangażowanego w projekt, w...
           opublikowana: 26 lipca 2021