reklama

Praca kierownik budowy - kierownik robót, lubuskie

Mamy dla Ciebie 9 ofert
  • lubuskie
  Opis stanowiska: bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy, bezpośredni nadzór nad podwykonawcami, koordynacja przebiegu procesu realizacji w zakresie terminów, logistyki,...
  opublikowana: 14 czerwca 2019
  • lubuskie
  Zakres obowiązków obejmuje m. in.: obsługę logistyczną projektu i organizację zaplecza budowy pośrednictwo językowe oraz tłumaczenie i redagowanie dokumentów obsługę procesu zakwaterowania i transportu pracowników (poszukiwanie i wybór...
  opublikowana: 11 czerwca 2019
  • lubuskie
  Zakres obowiązków: Koordynacja realizacji kontraktów w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram, Współudział we wdrażaniu do realizacji nowych zleceń, Sporządzanie, weryfikacja przedmiarów i obmiarów robót, Nadzór i...
  opublikowana: 9 czerwca 2019
  • lubuskie
  Zakres obowiązków: We współpracy z Kierownikiem Robót Elektrycznych: nadzór nad powierzonym kontraktem organizacja i kontrola realizacji robót nadzór nad pracownikami kontrola i rozliczanie podwykonawców odbiorów wykonywanych robót zapewnienie...
  opublikowana: 9 czerwca 2019
  • Zielona Góra
  Zakres obowiązków: koordynowanie prac zespołu specjalistów ds. ofertowania; tworzenie harmonogramów prac; koordynowanie prac dostawców i wykonawców; kontrolowanie terminowej realizacji kolejnych etapów projektu; specyfikacja wymagań klientów...
  opublikowana: 7 czerwca 2019
  • Zielona Góra
  Opis stanowiska: odpowiedzialność za nadzór nad realizacją projektów zgodnie z przyjętymi metodykami; przygotowanie planu projektu i monitorowanie postępów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem; opracowanie i nadzór nad budżetem poszczególnych...
  opublikowana: 7 czerwca 2019
  • lubuskie
  Opis stanowiska: Zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem projektu, wymaganiami klienta i zapewnienie jego terminowego wykonania. Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym,...
  opublikowana: 6 czerwca 2019
  • lubuskie
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Nadzór realizacji budowy w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację projektową Harmonogramy i plany organizacji budowy Koordynacja, nadzór i odbiór robót realizowanych przez podwykonawców Prowadzenie dziennika budowy...
  opublikowana: 6 czerwca 2019
  • lubuskie
  Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało m.in. koordynowanie i nadzór robót budowlanych wykonywanych na budowach realizowanych przez firmę. Do zakresu obowiązków będzie należeć bieżące kierowanie robotami zgodnie z obowiązującymi...
  opublikowana: 3 czerwca 2019
reklama