reklama

Praca kierownik budowy - projektu, Polska

Mamy dla Ciebie 201 ofert

Rozmowa rekrutacyjna zdalnie?

Przejdź proces rekrutacyjny, nie wychodząc z domu

Zobacz oferty
  • 3 lokalizacji
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Sprawowanie obowiązków Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego przez cały okres trwania projektu Odpowiedzialność za opracowanie Harmonogramu Postępu Robót oraz jego wykonanie Zarządzanie zespołem zaangażowanym w...
  opublikowana: 27 maja 2020
  • Warszawa
  Za co będziesz m.in. odpowiedzialny/a: nadzór nad realizacją prac na budowie, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej, nadzór nad poprawnością rozwiązań technicznych tworzonych koncepcji, projektów i innych opracowań, sprawdzanie...
  opublikowana: 27 maja 2020
  • 3 lokalizacji
  Miejsce pracy: woj. mazowieckie, warmińsko - mazurskie, podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie ZADANIA NA STANOWISKU: kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych zgodnie z...
  opublikowana: 27 maja 2020
  • Barlinek
  Opis stanowiska: Nadzór nad jakością, terminowością prac w trakcie realizacji kontraktu, Organizacja i nadzór prac kierowników robót i inżynierów budowy, Pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz koordynacja realizacji projektu, Koordynacja...
  opublikowana: 27 maja 2020
  • Gdańsk
  Do obowiązków zatrudnionej osoby będą należały następujące zadania: Nadzorowanie i koordynacja robót elektrycznych prowadzonych na budowie, Nadzór nad jakością i terminowością robót zgodnie z projektem budowlanym, Nadzór nad pracą pracowników i...
  opublikowana: 27 maja 2020
  • Kraków
  Wymagania: umiejętność pracy na projekcie budowlanym- koordynacja pracy miedzy operatorem a geologiem/geodetą-konsultacja z biurem budowy. umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych: niwelacja laserowa, odczyt i obliczenia rzędnej wraz z osiami....
  opublikowana: 26 maja 2020
  • Będzin
  Opis stanowiska: nadzór nad realizacją prac budowlanych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego i sztuki budowlanej realizacja budowy zgodnie z umową i budżetem przygotowanie harmonogramu realizacji prac oraz weryfikacja postępów prac...
  opublikowana: 26 maja 2020
  • Wrocław
  Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało: Zarządzanie projektami infrastruktury związanej z przesyłem gazu, paliw i o zbliżonym charakterze, a w szczególności: tworzenie i zarządzanie zespołem projektowym określanie zakresu projektu i...
  opublikowana: 26 maja 2020
  • 15 lokalizacji
  Opis stanowiska: Zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem projektu, wymaganiami klienta i zapewnienie jego terminowego wykonania. Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym,...
  opublikowana: 25 maja 2020
  • Warszawa
  Zadania bieżąca organizacja pracy zespołu budowy i zarządzanie realizowanymi pracami na kontraktach planowanie robót (harmonogramowanie) we współpracy z Kierownikiem Projektu i działem Lean Management bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania...
  opublikowana: 25 maja 2020
reklama