reklama

Praca kierownik robót elektrycznych

Mamy dla Ciebie 69 ofert
  • pomorskie
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW Ofertowanie i kosztorysowanie prac w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych Tworzenie budżetów, harmonogramów oraz kontraktacja prac Udział w negocjacjach z dostawcami i wykonawcami Współpraca z dostawcami...
  opublikowana: 17 sierpnia 2019
  • 3 lokalizacji
  Zakres obowiązków: nadzór nad realizacją robót instalacji elektrycznych zgodnie z harmonogramem, wymaganiami kontraktu, dokumentacja techniczną oraz obowiązującym prawem planowanie i organizacja robót na budowie nadzór pracy pracowników oraz...
  opublikowana: 17 sierpnia 2019
  • 16 lokalizacji
  Do Twoich zadań należeć będzie: bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót, koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku, planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji, bieżące monitorowanie założonego budżetu. ...
  opublikowana: 17 sierpnia 2019
  • 3 lokalizacji
  Zakres obowiązków: nadzór i koordynacja prac na budowie, zarządzanie zespołem pracowników, nadzór nad przestrzeganiem procedur, przepisów BHP, prowadzenie dokumentacji. ...
  opublikowana: 16 sierpnia 2019
  • Poznań
  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć: Prowadzenie budów w zakresie instalacji elektrycznych/ teletechnicznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru...
  opublikowana: 15 sierpnia 2019
  • Kraków
  Opis stanowiska: nadzorowanie i koordynowanie robót prowadzonych na budowie, opracowywanie, weryfikowanie dokumentacji projektowej, uzgadnianie zamiennych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych, współpraca z inwestorem i firmami...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • Koluszki, Łódź
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: pełnienie funkcji Kierownika Rob ó t Elektrycznych w myśl ustawy Prawo Budowlane koordynowanie prac podwykonawc ó w sprawowanie kontroli zgodności nadzorowanych rob ó t z projektem ...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • Toruń
  ZAKRES ZADAŃ: prowadzenie robót budowlanych zgodnych z uprawnieniami w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym, sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i preliminarza kosztów robót, bezpośredni nadzór nad...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • 2 lokalizacji
  Dołącz do Obszaru Kraków Budownictwa Inżynieryjnego i wesprzyj rozwój Skanska w bieżących projektach. Będziesz zajmować się: planowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem wykonania robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych nadzorem i...
  opublikowana: 13 sierpnia 2019
  • 16 lokalizacji
  Do obowiązków należy nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie: realizacji założonego budżetu, terminowości i jakości prac nadzoru nad procesem wykonania instalacji elektrycznych utrzymywania bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami...
  opublikowana: 13 sierpnia 2019
reklama