Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą oraz umieszczenie w przesłanym CV zamieszczonych poniżej zgód na przetwarzanie danych osobowych
 
Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Piastowska” Miller sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 51
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji / przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacji, nadto w przypadku zgłoszenia swojej kandydatury za pośrednictwem strony www lub portalu internetowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora zajmujący się obsługą IT strony www lub portalu internetowego;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) aktualnej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 180 dni od dnia jej zakończenia; albo
b) aktualnej rekrutacji oraz przez okres 3 lat od dnia przesłania do nas swojego CV – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
c) 3 lat od dnia przesłania do nas swojego CV, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przechowywanie danych osobowych również po upływie tego okresu;
5) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected];
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – zgodnie z art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne i ma na celu przyspieszenie i ułatwienie komunikacji, jak również procesu rekrutacji;
9) podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż te zawarte w pkt 7 i pkt 8 jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie;
10) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i ma na celu umożliwienie skontaktowania się Panią/Panem w razie ich prowadzenia w przyszłości.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Piastowska” Miller sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 51 moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie CV w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Piastowska” Miller sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 51 moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Piastowska” Miller sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 51 moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Piastowska” Miller sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 51 moich danych osobowych zawartych w przesłanym przez mnie CV w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji/ubiegania się o zatrudnienie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Piastowska” Miller sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 51 moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Piastowska” Miller sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 51 moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

"Piastowska" Miller sp.j.

Kierownik apteki

"Piastowska" Miller sp.j.O firmie

 • Bydgoszcz, Inowrocław, Łochowo (pow. bydgoski)

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 5 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
Dynamicznie rozwijająca się sieć aptek i sklepów medycznych w Inowrocławiu
poszukuje do swojego zespołu osoby na stanowisko:
Kierownik apteki
Miejsce pracy: Inowrocław

Jeżeli:

 • Posiadasz uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Apteki
 • Znasz przepisy prawa farmaceutycznego
 • Wyróżnia cię proaktywność i nastawienie na cel
 • Potrafisz pogodzić cele biznesowe i społeczne
 • Cechują cię wybitne zdolności interpersonalne
 • Umiejętnie zarządzasz zespołem
 • Skutecznie motywujesz zespół do pracy
 • Jesteś elastyczny w działaniu
 • Lubisz kontakt z pacjentem i doradztwo
 • Cechuje cię wysoka kultura osobista i potrafisz zadbać o wysoki poziom obsługi
 • Chcesz mieć wpływ na rozwój organizacji


To szukamy właśnie takich osób jak Ty!

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Motywacyjny system premiowy
 • Umowę o pracę
 • Stabilność zatrudnienia
 • Odpowiedzialność i wyzwania
 • Pracę w profesjonalnym zespole
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami 
Więcej informacji o nas znajdziesz na:
www.apteka.zyj-zdrowo.com
Dynamicznie rozwijająca się sieć aptek i sklepów medycznych w Inowrocławiu
poszukuje do swojego zespołu osoby na stanowisko:
Kierownik apteki
Miejsce pracy: Inowrocław

Jeżeli:

 • Posiadasz uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Apteki
 • Znasz przepisy prawa farmaceutycznego
 • Wyróżnia cię proaktywność i nastawienie na cel
 • Potrafisz pogodzić cele biznesowe i społeczne
 • Cechują cię wybitne zdolności interpersonalne
 • Umiejętnie zarządzasz zespołem
 • Skutecznie motywujesz zespół do pracy
 • Jesteś elastyczny w działaniu
 • Lubisz kontakt z pacjentem i doradztwo
 • Cechuje cię wysoka kultura osobista i potrafisz zadbać o wysoki poziom obsługi
 • Chcesz mieć wpływ na rozwój organizacji


To szukamy właśnie takich osób jak Ty!

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Motywacyjny system premiowy
 • Umowę o pracę
 • Stabilność zatrudnienia
 • Odpowiedzialność i wyzwania
 • Pracę w profesjonalnym zespole
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami 
Więcej informacji o nas znajdziesz na:
www.apteka.zyj-zdrowo.com

Ogłoszenie archiwalne