Kierownik B+R

FSWO Sp. z o.o.O firmie

 • małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat, Część etatu
 • Kierownik / Koordynator

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy FSWO! Od ponad 10 lat organizujemy eventy biznesowe. Współpracujemy z największymi markami w Polsce. Nasze eventy łączą strategie komunikacyjne, PR-owe, marketingowe, sprzedażowe czy HR-owe w spójne działania mające na celu osiągnięcie założonego celu biznesowego.

 

Tworzymy zgrany zespół, w którym wzajemnie szanujemy się i pomagamy.
 
Jesteśmy organizacją otwartą, która cały czas się rozwija i poszukuje nowych, lepszych rozwiązań. Nie ograniczamy się do sprawdzonych schematów, cały czas je doskonalimy i zmieniamy by osiągnąć nowe, innowacyjne możliwości.
Kierownik B+R

Wykształcenie

Wyższe, kierunki IT związane z zakresem prac badawczych w projekcie obejmuje część gamingową, część kompetencyjną, w zakresie doboru i wykorzystania narzędzi IT.
 
Wymagany tytuł naukowy doktora oraz publikacje naukowe z zakresu grywalizacji, gamifikacji, badań kompetencji zespołowych, zarządzanie zespołami wirtualnymi wraz ze ścieżką IT odpowiadającą badaniom.

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracami B+R, w tym kierowanie zespołem badawczo rozwojowym w obszarze objętym projektem, również w zakresie administracji projektu
 • Nadzór i kontrola nad realizacją prac badawczo- rozwojowych i przebiegiem projektu według założeń, metodologii i zapisów przyjętych we wniosku o dofinansowanie, monitorowanie wskaźników realizacji projektu B+R jak również kamieni milowych
 • Koordynacja współpracy z jednostkami naukowymi zaangażowanymi w realizację projektu.
 • Koordynacja zadań wyznaczonych osobom wchodzącym w skład zespołu B+R oraz ścisła współpraca z osobami nadzorującymi przebieg projektu.
 • Sporządzanie raportów i analiz naukowych.
 • Kontrola i nadzór nad dotrzymaniem terminów wykonania zadań powierzonych Zespołowi zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu.
 • Współudział w dokonywaniu korekt harmonogramu w zakresie dopuszczalnym, jeżeli zaistnieją ku temu nieprzewidziane okoliczności.
 • Redagowanie artykułów naukowych publikujących wyniki badań lub uczestnictwo w konferencjach naukowych upowszechniających wyniki projektu. Rozwiązywanie problemów badawczych i technicznych.

Wymagania

 • Uczestnictwo lub kierowanie B+R w projektach dofinansowanych min. 2 projekty poparte wynikami, projekty nadzorowane przez NCBR.
 • Wykształcenie wyższe, kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi lub psychologia lub IT. Mile widziana znajomość zagadnień z budowy platform w modelu SaaS, rozpoznawania oraz badania kompetencji miękkich w zespołach
 • Udokumentowane doświadczenie 1-2 lata w realizacji/kierowaniu projektami obejmującymi prace B+R, których efektem były wdrożenia wyników B+R do działalności gospodarczej. Doświadczenie w pracach badawczo- rozwojowych.
 • Umiejętność zarządzania zespołem. Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych oraz technicznych. W przypadku osób niepełnosprawnych, wymagane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność tworzenia raportów, zestawień, analiz wymaganych do projektu
 • Dobra znajomość metodologii badań naukowych z zakresu działań projektowych

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, min stopień naukowy doktora
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • wysokich umiejętności interpersonalnych;
 • dobrej organizacji pracy własnej ;
 • samodzielności, rzetelności, dokładności.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas realizacji projektu;
 • interesującą pracę, zakres zadań wynikający z prac projektowych;
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy