Oferta pracy

Kierownik Biura Realizacji Zakupów

Exalo Drilling S.A.O firmie

Exalo Drilling S.A.

Naftowa 3

Zielona Góra

EXALO DRILLING S.A. jest jednym z wiodących europejskich przesiębiorstw z sektora wierceń lądowych oraz profesjonalnych serwisów otworowych. Tradycja EXALO wywodzi się z połączenia takich firm jak: PNiG Kraków S.A., PNiG Jasło S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament” sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Spółka posiada doświadczenie zbudowane w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie.


Kierownik Biura Realizacji Zakupów
Numer ref.: Nr referencyjny 16/2020

Główne zadania:

 • zarządzanie Zespołem Realizacji Zakupów,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów zakupowych w ramach zakupów standardowych i inwestycyjnych prowadzonych przez podległych pracowników oraz aktywne uczestnictwo w ww. procesie,
 • analiza ofert oraz negocjowanie cen i warunków dostaw, w tym wspieranie w tym zakresie pracowników podległego Zespołu,
 • przygotowanie we współpracy z radcami prawnymi Spółki wzorów umów,
 • kontrola prawidłowego obiegu, rejestracji i archiwizacji dokumentacji zakupowej,
 • sporządzanie protokołów wyboru dostawców oraz weryfikacja w tym zakresie dokumentacji sporządzonej przez pracowników podległego Zespołu,
 • budowanie oraz utrzymywanie prawidłowych relacji z dostawcami,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy w celu realizacji postępowań zakupowych, raportowania i sprawozdawczości,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach Biura Realizacji Zakupów i Departamentu Przetargów i Inwestycji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne/techniczne lub prawnicze,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem zakupowym oraz w prowadzeniu postępowań zakupowych,
 • dobrze rozwinięte umiejętności negocjacyjne,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, dobra organizacja pracy,
 • dokładność i rzetelność,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość systemu SAP,
 • doświadczenie branżowe będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • realizację zadań we współpracy z doświadczonym zespołem,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych,
 • pakiet dodatków: opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV poprzez Aplikuj najpóźniej do dnia 21.10.2020 roku.
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych kandydata jest Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres lub telefonując pod numer: (067) 215 13 60. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych kandydata jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator nie będzie przekazywał zebranych danych innym odbiorcom, jak również do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (nie dłużej jednak niż 6 miesięcy) lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata w zakresie w jakim udzielono zgody, po tym okresie będą niszczone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, lub cofnięcie zgody. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie będzie podejmował wobec zebranych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9 moich danych osobowych (w tym mojego wizerunku)* w celu przeprowadzenia rekrutacji.”
* Wpisać w przypadku dołączenia do CV zdjęcia kandydata.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy