Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik Biura / Zastępca Dyrektora Wydziału

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.O firmie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Świętego Ducha 2

Szczecin

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Biura / Zastępca Dyrektora Wydziału

Planowany wymiar zatrudnienia: pełen etat

Główne obowiązki:

 • nadzór nad procesem weryfikacji sprawozdań przedkładanych przez współpracujące instytucje i kontrahentów Spółki dotyczących realizowanych projektów,
 • nadzór nad monitoringiem rozrachunków wynikających z realizowanych umów/ projektów oraz realizacją związanych z tym płatności,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz prognoz związanych z realizowaną przez Spółkę umową powierzenia,
 • udział w opracowywaniu warunków wdrażania nowych projektów oraz ustalaniu kryteriów współpracy z potencjalnymi partnerami tych wdrożeń,
 • udział w tworzeniu i aktualizowaniu regulaminów, procedur, zasad dotyczących sprawozdawczości oraz wytycznych związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych (Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, bankami, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej (w tym minimum 3 lat na stanowisku kierowniczym),
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy publicznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność skutecznego realizowania zadań pod presją czasu,
 • umiejętność sprawnego zarządzania zespołem, w tym wyznaczania celów i monitorowania ich realizacji,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • znajomość jęz. angielskiego,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość realizacji ciekawych projektów.

Wymagane dokumenty

 • CV, list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia o pracę pn. Obowiązek informacyjny administratora wobec kandydata do pracy – wzór poniżej.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
pok. 110 I p (Sekretariat)
 
lub za pomocą przycisku APLIKUJ
 
Ogłoszenie jest ważne przez 30 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie informujemy, że rozmowy mogą odbywać się w sposób zdalny, po wcześniejszym ustaleniem terminu i sposobu komunikacji z kandydatem.
 
Dodatkowe informacje:
 1. ZARR S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
 2. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi w dokumentach aplikacyjnych.
 3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy