Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Budowy

 • Białystok, podlaskie
 • Kierownik
 • 2019-06-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Kierownik Budowy
  Miejsce pracy: Białystok


  Opis stanowiska:

  • Samodzielne prowadzenie robót budowlanych na powierzonej budowie w myśl przepisów Prawa Budowlanego.
  • Przygotowywanie i składanie wniosków i zawiadomień urzędowych.
  • Organizowanie i nadzorowanie prac sił własnych oraz firm podwykonawczych.
  • Współpraca z przedstawicielami Inwestora.
  • Budowanie relacji handlowych z podwykonawcami i dostawcami.
  • Wykonywanie obmiarów i kosztorysów na potrzeby prowadzonych prac.
  • Opracowywanie harmonogramów i ścisłe ich przestrzeganie.
  • Raportowanie postępów prac. 
  • Rekomendowanie przełożonemu zakresów prac do wykonania.
  • Utrzymywanie porządku na placu budowy, przestrzeganie przepisów BHP.
  • Dbanie o jakość prac na budowie oraz o wizerunek firmy.
  • Przygotowywanie budżetów zadań na budowie.
  • Optymalizacja kosztów.
  • Rozliczanie budów.

  Wymagania:

  • Wykształcenia wyższego – budowlanego.
  • Minimum 5-letniego doświadczenia na stanowisku Kierownik Budowy.
  • Doświadczenie w pracy na dużych inwestycjach budownictwa ogólnego (wartość kontraktów min. 20 mln zł) po stronie Generalnego Wykonawcy.
  • Konsekwencji i odpowiedzialności w realizacji celów.
  • Umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności negocjacji.
  • Znajomości prawa pracy, prawa budowlanego, przepisów BHP.
  • Odporności na stres.
  • Umiejętności obsługi programów: AUTOCAD, MS Office.
  • Przedsiębiorczości, dyspozycyjności, samodzielności.
  • Prawa jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę.
  • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz samorealizacji.
  • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.


  Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj.

  aplikuj
  Wysyłając CV, proszę o przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym się poniżej. Pod zgodą znajduje się obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

   

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski, ul. Składowa 7 lok. 109, 15-399 Białystok, w celu rekrutacji na stanowisko Inżynier Budowy. Zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, poprzez wysyłanie maila ze swoim oświadczeniem na adres e-mail: [email protected]

  bottom
   
  Obowiązek Informacyjny 
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:
   
  • Administratorem Pani/Pana danych jest Robert Skrzypkowski prowadzący działalność ul. Składowa 7 lok. 109, 15-399 Białystok, NIP: 543-176-00-08, tel. 85 688 31 67, e-mail: [email protected]
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko Inżynier Budowy, na podstawie art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (art. 6 ust 1 lit b RODO). Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat do czasu zakończenia rekrutacji.
  • Dane mogą̨ być́ przekazywane dostawcom usług tj. zleceniobiorcy, informatyk, zewnętrzna obsługa IT – takie podmioty przetwarzają̨ dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa albo na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości brania udziału w rekrutacji.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże jej udzielenie jest niezbędne dla należytego udokumentowania legalności przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w związku prowadzoną rekrutacją.
  • Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnego oświadczenia złożonego Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed jej cofnięciem.