Oferta pracy

Kierownik Budowy hali magazynowej

DL Invest Group PM S.A.

 • Elbląg

  Elbląg, warmińsko-mazurskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • kontrakt B2B
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór i koordynacja prac budowlanych pod kątem zgodności z projektem, harmonogramem, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, wymaganiami najemców/kupujących.

 • Bezpośredni nadzór nad firmami wykonawczymi pod względem wykonywania prac zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową, harmonogramem, zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz przepisami BHP.

 • Udział we wszelkich czynnościach odbiorowych wykonywanych robót budowalnych, prac zanikowych oraz instalacji i urządzeń związanych z budynkiem.

 • Monitorowanie stanu zaawansowania dokumentacji projektowej sporządzanej przez zewnętrzne biura projektowe, kontrola kompletności otrzymywanej dokumentacji, jej jakości, zgodności z wymaganiami Zamawiającego, ekonomiczności przyjętych rozwiązań projektowych.

 • Współpraca z urzędami i innymi instytucjami w zakresie wykonywanych zadań.

 • Prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych.

 • Dokonywanie wpisów do dziennika budowy i kontrola wpisów kierowników robót branżowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek budownictwo.

 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z opłaconym obowiązkowym ubezpieczeniem od OC z tytułu wykonywanego zawodu.

 • Doświadczenie w prowadzeniu budowy hal logistycznych/magazynowych/produkcyjnych o pow. min 6 tys m2.

 • Obecność na budowie w pełnym wymiarze czasu.

To oferujemy

 • Termin realizacji: 7-9 miesięcy.

 • Możliwość intensywnego rozwoju zawodowego.

 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

 • Odpowiednie narzędzia pracy( laptop, telefon).

DL Invest Group PM S.A.

DL Invest Group PM S.A wchodząca w skład grupy kapitałowej DL Invest Group, która od ponad 10 lat realizuje inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych zarządzając portfelem nieruchomości o wielkości 2 000 000 m2, w skład których wchodzą:

• centra handlowe

• centra biurowe

• centra logistyczne

W związku z rozwojem naszej firmy i obecnie realizowanymi nowymi projektami poszukujemy w miastach Elbląg, Płock i Kluczbork osób na stanowisko: Kierownik Budowy hali magazynowej.

Przewiń do profilu firmy