Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……….

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Osobą Wykonującą Czynności Inspektora Ochrony Danych pod adresem email: ……….; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Oznacza to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku – dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pani/Pan podać w swojej ofercie przekazuje Pani/Pan dobrowolnie i zgadza się Pani/ Pan na ich przetwarzanie;

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zaangażowanym w proces rekrutacji.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Kierownik Budowy - Inżynier Budowy

KWK CONSTRUCTION sp. z o.o.O firmie

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

 • Ważna jeszcze 25 dni
  do: 12 lut 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

KWK CONSTRUCTION sp. z o.o.

KWK CONSTRUCTION Sp. z o. o. powstało w 1989 roku. Istniejemy jako deweloper od 2001 roku. Budujemy w województwie kujawsko-pomorskim szczególnie w Bydgoszczy skąd pochodzimy i gdzie szczególnie ceni się jakość. Jakość to podstawa naszego działania. Budujemy dziś ale dla przyszłości. Od zawsze wdrążamy innowacyjne rozwiązania, korzystamy z najlepszej jakości materiałów i dostawców. Dbamy o unikatowy design części wspólnych uwzględniając najnowsze trendy.

Kierownik Budowy - Inżynier Budowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska:

 • prowadzenie powierzonych robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami BHP, jakości i środowiska,
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, 
 • dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót
 • organizację pracy i nadzór nad podległymi brygadami firm podwykonawczych,
 • bieżącą współpracę z podwykonawcami i dostawcami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - budownictwo,
 • min 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku przy realizacji dużych inwestycji budowlanych - budownictwo kubaturowe,
 • bardzo dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • umiejętność zarządzania wieloma zespołami,
 • prawo jazdy kat. B 
 • uprawnienia budowlane w przypadku aplikowania na stanowisko kieronika budowy

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ustabilizowanej sytuacji finansowej, 
 • Ciekawą pracę umożliwiającą rozwój zawodowy, 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy


KWK CONSTRUCTION Sp. z o. o. powstało w 1989 roku. Istniejemy jako deweloper od 2001 roku. Budujemy w województwie kujawsko-pomorskim szczególnie w Bydgoszczy skąd pochodzimy i gdzie szczególnie ceni się jakość. Jakość to podstawa naszego działania. Budujemy dziś ale dla przyszłości. Od zawsze wdrążamy innowacyjne rozwiązania, korzystamy z najlepszej jakości materiałów i dostawców. Dbamy o unikatowy design części wspólnych uwzględniając najnowsze trendy.

Kierownik Budowy - Inżynier Budowy

Opis stanowiska:

 • prowadzenie powierzonych robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami BHP, jakości i środowiska,
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, 
 • dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót
 • organizację pracy i nadzór nad podległymi brygadami firm podwykonawczych,
 • bieżącą współpracę z podwykonawcami i dostawcami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - budownictwo,
 • min 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku przy realizacji dużych inwestycji budowlanych - budownictwo kubaturowe,
 • bardzo dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • umiejętność zarządzania wieloma zespołami,
 • prawo jazdy kat. B 
 • uprawnienia budowlane w przypadku aplikowania na stanowisko kieronika budowy

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ustabilizowanej sytuacji finansowej, 
 • Ciekawą pracę umożliwiającą rozwój zawodowy, 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Dobrą atmosferę w pracy

Ogłoszenie archiwalne