SKB S.A.

Kierownik budowy - Inżynier budowy

SKB S.A.O firmie

 • świętokrzyskie

 • Ważna jeszcze 2 miesiące
  do: 25 maj 2020
 • Pełny etat
 • Kierownik
SKB S.A.
Jesteśmy firmą działającą na rynku usług budowlanych od 1990 r. należącą do czołowych i najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw.

W każdej branży SKB S.A. oferuje klientom usługi charakteryzujące się profesjonalnym wykonawstwem oraz ciekawymi rozwiązaniami.

SKB S.A. posiada nowoczesny park maszynowy, który wpływa na szybkość wykonywanych usług oraz na ich wysoką jakość. SKB S.A. stosuje nowoczesne materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty dostarczone przez zaufanych dostawców.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
Kierownik budowy - Inżynier budowy
Miejsca pracy: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Łódzkie, Świętokrzyskie

OPIS STANOWISKA:

 • realizacja zadań inwestycyjnych
 • opracowanie budżetu i harmonogramu realizacji projektów
 • koordynacja prac budowlanych w zakresie realizowanych projektów
 • udział w komisjach odbiorowych
 • rozwój istniejących i pozyskiwanie nowych technologii w zakresie budowlanym

OCZEKIWANIA:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 000 m 3 (każda z robót)
 • doświadczenie w realizacji robót budowlanych nad realizacją robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, przez co najmniej 18 miesięcy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 18 miesięcy doświadczenia musi być okresem nienakładającym się. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań)
 • doświadczenie w realizacji inwestycji publicznych - dodatkowo premiowane
 • znajomość przepisów technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • dyspozycyjność, dynamizm w działaniu
 • komunikatywność, zaangażowanie

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze plus system premiowy
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • miłą atmosferę w pracy
 • samochód służbowy i inne konieczne narzędzia pracy

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować poprzez przycisk APLIKUJ.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

SKB S.A.
Jesteśmy firmą działającą na rynku usług budowlanych od 1990 r. należącą do czołowych i najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw.

W każdej branży SKB S.A. oferuje klientom usługi charakteryzujące się profesjonalnym wykonawstwem oraz ciekawymi rozwiązaniami.

SKB S.A. posiada nowoczesny park maszynowy, który wpływa na szybkość wykonywanych usług oraz na ich wysoką jakość. SKB S.A. stosuje nowoczesne materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty dostarczone przez zaufanych dostawców.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
Kierownik budowy - Inżynier budowyNumer ref.: Miejsca pracy: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Łódzkie, Świętokrzyskie

OPIS STANOWISKA:

 • realizacja zadań inwestycyjnych
 • opracowanie budżetu i harmonogramu realizacji projektów
 • koordynacja prac budowlanych w zakresie realizowanych projektów
 • udział w komisjach odbiorowych
 • rozwój istniejących i pozyskiwanie nowych technologii w zakresie budowlanym

OCZEKIWANIA:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 000 m 3 (każda z robót)
 • doświadczenie w realizacji robót budowlanych nad realizacją robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, przez co najmniej 18 miesięcy (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 18 miesięcy doświadczenia musi być okresem nienakładającym się. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań)
 • doświadczenie w realizacji inwestycji publicznych - dodatkowo premiowane
 • znajomość przepisów technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • dyspozycyjność, dynamizm w działaniu
 • komunikatywność, zaangażowanie

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze plus system premiowy
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • miłą atmosferę w pracy
 • samochód służbowy i inne konieczne narzędzia pracy

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować poprzez przycisk APLIKUJ.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Ogłoszenie archiwalne