Oferta pracy

Kierownik Budowy (K/M)

ROBYG

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie dokumentacji budowy (w tym dziennika budowy), a po zakończeniu prac przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

 • Nadzór nad realizacją budowy zgodnie z dokumentacją projektową warunkami technicznymi wykonania i odbioru, standardem projektu,

 • Organizacja i koordynacja robót prowadzonych przez wykonawców,

 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie placu budowy oraz egzekwowanie utrzymania porządku przez podwykonawców,

 • Przygotowywanie bieżących harmonogramów prac zapewniających ciągłość prac podwykonawców oraz utrzymanie terminu końcowego inwestycji,

 • Kontroli jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy,

 • Weryfikacji ewentualnych zamiennych opracowań projektowych,

 • Dokonywania odbiorów technicznych,

 • Kompletowanie dokumentacji budowy,

 • Wszelkie inne obowiązki wynikające z odrębnych ustaw, w szczególności Ustawy Prawo Budowlane,

 • Współudział w pracach komisji usterkowych i po usterkowych związanych z przeglądami lokali mieszkalnych oraz przekazywanie lokali Klientom i nadzór nad usuwaniem usterek.

 • Udział w czynnościach kontroli i odbioru obiektu budowlanego przez uprawnione organy (PSP, IS, PINB) oraz procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 • Całokształt spraw związanych z ewidencjonowaniem i weryfikacją dokumentacji projektowej (budowlana, wykonawcza i powykonawcza), korespondencji technicznej z klientem dotyczących zmian lokatorskich, uzgodnienia z nadzorem autorskim i wykonawcą,

 • Współudział w przygotowaniu i organizacji przetargów dla robót budowlanych,

 • Inne polecenia bezpośredniego przełożonego.

Nasze wymagania

 • Odpowiednie dla stanowiska uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB,

 • Znajomość prawa budowlanego i przepisów BHP,

 • Znajomość programu Auto CAD,

 • Na stanowisko Kierownika budowy kandydat musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ogranicze,

 • Doświadczenie min. 3 lata w pracy na stanowisku kierownik budowy.

To oferujemy

 • Pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,

 • Umowa o pracę,

 • Wynagrodzenie stałe + premie uznaniowe,

 • Pakiet benefitów pozapłacowych.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • ubezpieczenie na życie