AMK Kraków SA

Kierownik Budowy / Kierownik robót budowlanych

AMK Kraków SAO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

AMK Kraków SA

al. Jana Pawła II 41

Kraków

NAPĘDZANI AMBITNYMI WYZWANIAMI
Jesteśmy średniej wielkości firmą inżynierską należącą do dużej międzynarodowej Grupy Kapitałowej, realizującą długoterminowe kontrakty technologiczne w szeroko rozumianym sektorze budownictwa przemysłowego i energetycznego.
 
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko
Kierownik Budowy / Kierownik robót budowlanych
Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

 • Kompleksowe kierowanie budową lub robotami budowlanymi w oparciu o zasady BHP, przepisy prawa, sztukę budowlaną, wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, dokumenty jakościowe, harmonogram, budżet
 • Nadzór i koordynacja pracy podwykonawców
 • Prowadzenie uzgodnień technicznych z oferentami i podwykonawcami robót budowlanych
 • Opiniowanie projektów umów z podwykonawcami w zakresie dotyczącym prac realizowanych na budowie
 • Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji prac celem wprowadzenia ewentualnych optymalizacji
 • Prowadzenie dokumentacji budowy

Wymagania:

 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo)
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w roli kierownika budowy / kierownika robót budowlanych przy realizacji wielobranżowej inwestycji przemysłowej (preferowane energetyka, ochrona środowiska itp.) z ramienia generalnego wykonawcy o wartości min. 5 mln zł;
 • Znajomość prawa budowlanego oraz ogólnie obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm itp.
 • Samodzielność, dokładność, rzetelność, skuteczność, bardzo dobra organizacja pracy
 • Sprawna obsługa oprogramowania komputerowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz zdobycia cennej wiedzy
 • Możliwość pracy przy bardzo ambitnych i skomplikowanych technologicznie projektach
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę multisport
 • Elastyczny - ruchomy czas pracy
 • Pracę w stabilnej firmie
 • Miłą i przyjazną atmosferę pracy
 • Własny duży monitorowany parking, w tym parking dla rowerów
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Budowy/Kierownik robót budowlanych, prowadzonej przez AMK Kraków S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, email: [email protected]
3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (między innymi: imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa,  (np. wizerunek, zainteresowania), są przetwarzane przez Spółkę AMK na podstawie Pani/Pana zgody załączonej do CV.  
4. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, o jej zakończeniu zostanie Pani/Pan poinformowany e-mailem.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]
 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Jesteśmy średniej wielkości firmą inżynierską należącą do dużej międzynarodowej Grupy Kapitałowej, realizującą długoterminowe kontrakty technologiczne w szeroko rozumianym sektorze budownictwa przemysłowego i energetycznego.
 
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko
Kierownik Budowy / Kierownik robót budowlanych

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

 • Kompleksowe kierowanie budową lub robotami budowlanymi w oparciu o zasady BHP, przepisy prawa, sztukę budowlaną, wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, dokumenty jakościowe, harmonogram, budżet
 • Nadzór i koordynacja pracy podwykonawców
 • Prowadzenie uzgodnień technicznych z oferentami i podwykonawcami robót budowlanych
 • Opiniowanie projektów umów z podwykonawcami w zakresie dotyczącym prac realizowanych na budowie
 • Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji prac celem wprowadzenia ewentualnych optymalizacji
 • Prowadzenie dokumentacji budowy

Wymagania:

 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo)
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w roli kierownika budowy / kierownika robót budowlanych przy realizacji wielobranżowej inwestycji przemysłowej (preferowane energetyka, ochrona środowiska itp.) z ramienia generalnego wykonawcy o wartości min. 5 mln zł;
 • Znajomość prawa budowlanego oraz ogólnie obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm itp.
 • Samodzielność, dokładność, rzetelność, skuteczność, bardzo dobra organizacja pracy
 • Sprawna obsługa oprogramowania komputerowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz zdobycia cennej wiedzy
 • Możliwość pracy przy bardzo ambitnych i skomplikowanych technologicznie projektach
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę multisport
 • Elastyczny - ruchomy czas pracy
 • Pracę w stabilnej firmie
 • Miłą i przyjazną atmosferę pracy
 • Własny duży monitorowany parking, w tym parking dla rowerów
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Budowy/Kierownik robót budowlanych, prowadzonej przez AMK Kraków S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, email: [email protected]
3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (między innymi: imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa,  (np. wizerunek, zainteresowania), są przetwarzane przez Spółkę AMK na podstawie Pani/Pana zgody załączonej do CV.  
4. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, o jej zakończeniu zostanie Pani/Pan poinformowany e-mailem.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]
 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne