Ta oferta pracy jest nieaktualna od 229 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Budowy - Kierownik Robót

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  BUDOMAL jest jedną z wiodących firm budowlanych w Polsce dzięki konsekwentnej polityce jakości oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze.
  W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni osobę na stanowisko:

  Kierownik Budowy / Kierownik Robót
  miejsce pracy: Łódź i woj. łódzkie

  Opis stanowiska:

  • obowiązki Kierownika wynikające z przepisów Prawa Budowlanego
  • harmonogramowanie robót i nadzór nad terminową realizacją
  • kontrola i optymalizacja kosztów
  • monitorowanie i kontrola podwykonawców
  • zarządzanie zasobami i kontrola jakości
  • aktywna współpraca w procesie przygotowania produkcji
  • nadzór jakościowy nad prowadzonymi pracami
  • nadzór i przestrzeganie przepisów BHP

  Wymagania:

  • doświadczenie w realizacji obiektów mieszkaniowych oraz wykonawstwo dużych inwestycji kubaturowych na stanowisku KB lub KR, doświadczenie przy realizacji obiektów z zakresu rewitalizacji będzie dodatkowym atutem
  • wymagane wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń
  • znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie prowadzenia budowy i uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • analiza dokumentacji wykonawczej pod względem zasadności zastosowanych rozwiązań
  • przygotowanie i organizacja placu budowy
  • koordynacja robót branżowych
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • doskonała samodzielna organizacja pracy i skuteczność w działaniu, umiejętność kierowania zespołem
  • znajomość środowiska Windows (Outlook, Excel), MS Project, AutoCad
  • prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej, realizującej duże przedsięwzięcia budowlane,
  • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego poprzez szkolenia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego (+ Referencji) z dopiskiem „Kierownik Budowy” , „Kierownik Robót” za pomocą:

  Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.Rafała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702), Janów 1A, Gmina Nowosolna,   na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
   
  Jednocześnie wskazuję, że ž wyrażam/ ž nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
   
  KLAUZULA INFORMACYJNA
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …Rafał Leśniak; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702 ), Janów 1A, Gmina Nowosolna,
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
  - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.