Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik budowy - Kierownik robót - Przedstawiciel Wykonawcy

Terlan Sp. z o.o.

Terlan Sp. z o.o.

Lutycka 95

Jeżyce

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót,

 • współpraca z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi,

 • koordynacja pracy podwykonawców,

 • kierowanie pracami podległych brygad sieciowych,

 • opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych dla ofert przetargowych oraz realizowanych kontraktów,

 • współudział przy przygotowywaniu ofert wykonawczych oraz wycena prac budowlano-montażowych sieci i przyłączy wod-kan,

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP,

 • planowanie i koordynacja robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu,

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych,

 • weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztowej,

 • uzgadnianie projektów wykonawczych z zamawiającymi,

 • prowadzenie przetargów i negocjacji z podwykonawcami,

 • rozliczanie robót instalacyjnych i uczestnictwo w odbiorach.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne – Inżynieria Środowiska,

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawniania budowlane, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 • znajomość technologii w branży wodno-ściekowej

 • prawo jazdy kat. B

 • dyspozycyjność

 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu

 • zdolności lidera

 • skrupulatność, wnikliwość, kreatywność

Mile widziane

 • znajomość programu Norma PRO, AutoCad i MS Project

 • doświadczenie przy budowie oczyszczalni ścieków

 • 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane jako kierownik projektu lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/projektem typu: Manager Kontraktu / Projektu, Dyrektor Kontraktu / Projektu, Inżynier Rezydent

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • spotkania integracyjne