Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik budowy Łomża

Mantel Sp. z o.o.O firmie

 • Łomża

  Białystok, podlaskie
 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

JESTEŚMY FIRMĄ REKRUTACYJNĄ.Naszym klientem jest jedna z wiodących firm europejskich, specjalizująca się w budownictwie drogowym i tunelowym. Firma obecnie zaangażowana jest w budowę dróg ekspresowych na terenie Polski jako generalny wykonawca.

 

Kierownik budowy Łomża

Opis stanowiska:

 

 • Planowanie i organizacja prac na budowie zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przyjętą specyfikacją techniczną.
 • Nadzór w zakresie jakości i terminowości realizacji prac.
 • Kontrola kosztów budowy.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy.
 • Koordynacja i zarządzanie podwykonawcami.
 • Utrzymywanie relacji z Inwestorem.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
 • Udział w procesie ofertowania (analiza dokumentacji, zapytania ofertowe, kalkulacja ceny).
 • Raportowanie postępów zakontraktowanych prac.
 • Monitorowanie i optymalizacja zużycia materiałów i sprzętu na budowie.

Wymagania:

 • Doświadczenie przy realizacji min. 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o wartości robót min. 200.000.000 PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, na stanowisku/stanowiskach Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych dla odcinka o długości min. 4 km lub Kierownika Robót Mostowych dla co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości przęsła co najmniej 50m lub Inżyniera Kontraktu. OBOWIĄZEK KONTRAKTOWY Realizowanego wg zasad "Warunki techniczne na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnch projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. Yellow FIDIC: Design and Build Contract". MILE WIDZIANE
 • Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń.
 • Przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa, aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek

Oferujemy:

 • Pracę przy rozpoczynającej się budowie drogi ekspresowej.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia-do negocjacji.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Zakwaterowanie lub dodatek mieszkaniowy.
 • Opieka medyczna
 • Zwrot kosztów podróży.
 • Samochód służbowy.
 1. Administratorem danych osobowych jest Mantel Sp. z o.o. ul. Legnicka 49d/5d, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608096, posiadająca numer REGON: 363981666 oraz numer NIP: 8943075091 (dalej: Administrator lub Spółka). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panem Dominikiem Putzem, można skontaktować się przez adres e-mail: [email protected]
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 3. Dane osobowe przekazane Spółce nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że zostanie przez Pana wyrażona na to zgoda. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji oraz okres 3 lat w przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w każdym jednak przypadku nie dłużej jednak niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
 5. Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może zostać przez Pana/Panią cofnięta. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Spółkę.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy