Oferta pracy

Kierownik budowy

POLMAX S.A.S.K.A.O firmie

 • lubuskie

 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Spółka POLMAX S.A. S.K.A. została powołana na początku 1991 roku i rozpoczęła swoją działalność od handlu detalicznego i hurtowego paliwami płynnymi. W ramach strategicznego rozwoju oraz chęci rozszerzenia obszaru swojej działalności w sektorze oil & gas, bazując na wiedzy i doświadczeniu zatrudnionej kadry technicznej oraz zespole wykwalifikowanych pracowników, posiadanych kompetencjach, zasobach finansowych oraz współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, firma POLMAX S.A. S.K.A. przygotowuje się do realizacji, jako Generalny Wykonawca kompletnych obiektów, takich jak kopalne ropy naftowej i gazu ziemnego, tłoczne gazu, gazociągi i układy kogeneracji w formule pod klucz.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Kierownik budowyNumer ref.: Miejsce pracy: praca na projekcie

Do obowiązków zatrudnionej osoby będą należały następujące zadania:

 • nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz sporządzanie raportów postępu prac
 • przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie
 • organizacja i efektywne zarządzanie pracą podwykonawców

Przed kandydatami stawiamy następujące wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
  Konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w zakresie uprawnień określonych powyżej
 • dobra znajomość norm i przepisów prawa budowlanego oraz przepisów BHP
 • umiejętność zarządzania podwykonawcami oraz planowania robót i zapotrzebowania materiałowego
 • bardzo dobra organizacji pracy, samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów
 • posiadanie kwalifikacji dozoru górniczego
 • umiejętności komunikacyjne, skuteczność i rzetelność
 • znajomość pakietu MS Office, MS Project
 • prawo jazdy kat. B

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • stabilną pracę i możliwość rozwoju zawodowego na kontrakcie
 • przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie, zależne od doświadczenia i umiejętności
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz ze zdjęciem) klikając w przycisk aplikowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NAZWA FIRMY dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Informujemy, że Administratorem danych jest POLMAX S.A.S.K.A. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej 58. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy