Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik Budowy

SBB ENERGY SAO firmie

 • lubuskie

 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

KIEROWNIK BUDOWY

Numer ref.: Miejsce pracy: cała Polska (obiekty energetyczne i przemysłowe)

Jeżeli chcesz być odpowiedzialna/y za….

 

 

 • zgodny z przepisami prawa budowlanego nadzór budowlany nad prowadzonymi pracami kontraktowymi na obiektach energetycznych i przemysłowych na terenie całej Polski,

 • prowadzenie dokumentacji budowy oraz zapewnienie stosownych pozwoleń budowlanych,

 • koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom życia i zdrowia

 • nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych prac budowlanych pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową,

 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.

…..i spełniasz poniższe wymagania…

 • Posiadasz: studia wyższe (budowlane/mechaniczne), uprawnienia budowlane, 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży energetycznej /przemysłowej,
 • znasz MS Word, MS Excel, MS Project
 • jesteś osobą sumienną, skrupulatną, terminowo i z zaangażowaniem realizującą zadania, szukającą efektywnych rozwiązań, posiadającą umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu i wykazującą się skuteczną komunikacją i analitycznym myśleniem
 • posiadasz prawo jazdy kat B

 

….to APLIKUJ do nas lub wyślij CV

Dołączając do nas możesz zyskać…

 • stabilne zatrudnienie w polskiej spółce z tradycjami technicznymi i ambitnymi, pełnymi inicjatywy pracownikami
 • pakiet medyczny, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, integracja, PPK
 • rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji
 • przyjazne i bezpieczne środowisko pracy
 • dostęp do najnowszych technologii związanych z ochroną środowiska oraz możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W REKRUTACJI

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SBB ENERGY SA z siedzibą w Opolu, kontakt: [email protected] (zwany dalej „Pracodawca”).
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1. do 3 miesięcy, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2. do 24 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
 
Informujemy, że:
1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z [email protected].

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy