Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Budowy

 • Maków Mazowiecki, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-01-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Rutkowski Development Sp. J.

  Rutkowski Development Sp. J. - od 30 lat konsekwentnie budujemy naszą pozycję lidera rynku nieruchomości Polski północno-wschodniej, jednocześnie będąc jednym z najbardziej dynamicznych deweloperów w skali kraju. Odważnie wyznaczamy nowe standardy, szybko i elastycznie powiększając obszar naszych działań. Jako firma rodzinna jesteśmy też firmą przyjazną Pracownikom. Mamy świadomość, że najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie, dlatego tworzymy oparte na szacunku środowisko pracy, w którym ambitni i wyjątkowi ludzie mogą realizować swój potencjał i osiągać sukcesy. Dewizą naszego zespołu jest ambicja i działanie przez pryzmat rozwiązań, nigdy barier. Inwestujemy w rozwój firmy oraz naszych pracowników i stawiamy na długotrwałą współpracę.

  Obecnie prowadzimy 10 inwestycji mieszkaniowych na terenie trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i przygotowujemy się do realizacji kolejnych projektów.  

  Aktualnie poszukujemy osoby gotowej na podjęcie pracy na stanowisku: 

  Kierownik Budowy

  Miejsce pracy: Maków Mazowiecki

  Zadania:

  • realizacja inwestycji handlowo - usługowej,
  • organizacja prac budowlanych,
  • zarządzanie i nadzór nad robotami budowlanymi,
  • wycena, kalkulacja i kosztorysowanie robót budowlanych,
  • współpraca z podwykonawcami,
  • koordynowanie pracy podległego zespołu.

  Wymagania:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
  • mile widziane doświadczenie w realizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych,
  • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 10-osobowym zespołem,
  • znajomość rynku budowlanego,
  • umiejętność organizowania oraz zarządzania pracami budowlanymi,
  • umiejętność wyceny, kalkulacji i kosztorysowania robót budowlanych,
  • umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, sumienność,
  • znajomość programów komputerowych Auto CAD,
  • prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:                                     

  • umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie o stabilnej pozycji na rynku deweloperskim, realizującej nowoczesne inwestycje mieszkaniowe i komercyjne,
  • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udział w nietuzinkowych projektach architektonicznych,
  • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i zaangażowania,
  • niezbędne narzędzia do pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym klauzulą informacyjną oraz że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, przy ul. Orzeszkowej 36A lok. 3 (Administratora), moich danych osobowych należących do następującej kategorii:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • wskazane przeze mnie dane kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • inne podane przeze mnie dane osobowe, nie ujęte w powyższym zakresie, wpisane dobrowolnie w treści CV i listu motywacyjnego.

  Oświadczam także, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczy obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych ofert pracy u Administratora.

  Oświadczam także, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczy wyłącznie następujących czynności przetwarzania:

  • kontaktowania się Administratora i/lub podmioty współpracujące z Administratorem,
  • przechowywania moich danych osobowych w bazie danych: Kandydaci na Pracowników,
  • usuwania moich danych osobowych.

  Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych została udzielona bezterminowo, najpóźniej do czasu zakończenia przez Administratora działalności gospodarczej lub do czasu wycofania przeze mnie niniejszej zgody.

  Oświadczam również, że:

  • wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, w wyżej wskazanym zakresie i w wyżej wymienionych celach nie wiązała się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla mnie w razie odmowy wyrażenia przez mnie tej zgody oraz
  • rozumiem treść umieszczonej w ogłoszeniu rekrutacyjnym klauzuli informacyjnej oraz przysługujące mi prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozumiem, że przysługuje mi prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rutkowski Development Sp. J. (Administrator), wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, przy ul. Elizy Orzeszkowej 36A lok. 3, : (87) 621 60 60, e-mail: [email protected]
  2. W spółce Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych ofert pacy u Administratora.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator i/lub podmioty współpracujące z Administratorem oraz inne podmioty przetwarzające, w tym zajmujące się obsługą telefoniczną i/lub elektroniczną oraz firmy świadczące usługi archiwizacyjne, audytorskie i kontrolne.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 (sześciu) miesięcy.
  8. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
   1. prawo do informacji,
   2. prawo dostępu do danych osobowych,
   3. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   4. prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
   6. prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
   7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
   8. prawo do sprzeciwu,
   9. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie wyrażonej zgody, na podstawie której spółka Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  12. W razie niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
  13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  14. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację.

  Kontakt: Koordynator Bezpieczeństwa Informacji, telefon: 881 914 990, e-mail: [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.