Ta oferta pracy jest nieaktualna od 98 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Budowy

 • Poznań, wielkopolskie
 • Kierownik
 • 10.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Poszukiwany/Poszukiwana
  KIEROWNIK BUDOWY
  Miejsce pracy: Poznań
  Nr ref.: KB/PO/08/2018

  Partner S.A. jest generalnym wykonawcą inwestycji w Grupie Murapol. Obecnie realizuje 34 projektów wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 300 tys. m2.

  Opis stanowiska:

  • Pełnienie funkcji kierownika budowy
  • Wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac
  • Organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem
  • Zamawianie materiałów wraz z koordynacją terminów dostaw
  • Kontrola jakości realizowanych robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową
  • Analiza rozwiązań projektowych pod względem możliwych optymalizacji
  • Raportowanie przebiegu procesu budowlanego
  • Kontrola przestrzegania przepisów BHP

  Wymagania:

  • Uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi – warunek konieczny
  • Doświadczenie min 2 letnie w nadzorowaniu inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – warunek konieczny,
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Znajomość Prawa Budowlanego w praktyce
  • Wykształcenie wyższe kierunek budownictwo
  • Kreatywność, determinacja w dążeniu do celu, umiejętność organizacji i realizacji zadań w określonym czasie,
  • Umiejętność wyznaczania priorytetów

  Oferujemy:

  prywatną opiekę medyczną
  ubezpieczenie grupowe
  karty sportowe
  naukę
  języków
  szkolenia specjalistyczne
  jasne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego
  wyjazdy integracyjne

  O Grupie Murapol:

  • 17 lat na rynku deweloperskim
  • blisko 100 zrealizowanych inwestycji
  • 35 inwestycje w realizacji
  • 475 fachowców różnych specjalizacji
  • Oddziały w 15 miastach Polski
  • Biura projektowe w 4 miastach Polski
  ...bo wszędzie dobrzy, ale u nas najlepsi
   W temacie prosimy o umieszczenie nr referencyjnego.
  W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."

  Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

  Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Pióro, z którą można kontaktować się pisząc na adres Administratora: Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. ul. Partyzantów 49, Bielsko – Biała.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym w celu prowadzonej aktualnie rekrutacji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:Pani/Pana dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.
   • niezbędność do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
   • udzielona zgoda
   • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
   • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane to:
   • 2 lata – jeśli zostanie udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje
   • do 50 lat – jeśli doszło do zawarcia stosownej umowy (np. umowa o pracę)
   • 12 miesiący po zakończeniu procesu rekrutacji – jeśli nie doszło do zawarcia stosownej umowy i nie została udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje.
  7. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
   • sprostowania danych,
   • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
   • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
   • przeniesienia Państwa danych osobowych
  8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
  10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe".