Oferta pracy

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.

Kierownik Budowy/Projektu w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.O firmie

 • lubelskie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  do: 16 paź 2020
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Od 70 lat projektujemy i budujemy obiekty energetyczne najwyższej jakości, łącząc profesjonalizm naszych pracowników z najnowszą wiedzą techniczną i efektywnymi metodami zarządzania.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownika Budowy/Projektu w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Obowiązki

 • Praca na budowie Linii i Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć powyżej 220kV.
 • Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Budowy/Robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.
 • Nadzór i kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, przepisami odrębnymi, wymaganiami Inwestora/Zamawiającego, normami oraz budżetem i harmonogramem realizacji budowy.
 • Szczegółowe ustalanie harmonogramu wykonywania poszczególnych robót i dostaw materiałów na teren budowy, raportowanie wykonywanych zadań, nadzór nad terminową realizacją zamówień, planowanie kosztów realizacji budowy i bieżąca kontrola nad nimi.
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.
 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami Inwestora/Zamawiającego, nadzorem projektowym, przedstawicielami podwykonawców i organami nadzoru administracji publicznej.
 • Pozyskiwanie usługodawców i podwykonawców robót dla realizowanych budów.
 • Udział w opracowaniu harmonogramów, budżetów, ofert, zleceń i umów.

Wymagania

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Min. 2 letnie udokumentowane, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Robót/Projektu, wymagane doświadczenie przy budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej/przesyłowej o napięciu powyżej 220kV.
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu przepisów i wymogów BHP na budowie.
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość programów kosztorysowych oraz programów typu CAD.
 • Znajomość języka angielskiego - jako dodatkowy atut.
 • Ukończone kursy lub studia w zakresie zarządzania projektami.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.
 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Niezbędne narzędzia do pracy.
 • Program benefitów (ubezpieczenie grupowe, program pożyczek pracowniczych, partycypacje w kosztach związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, partycypacja w kosztach studiów zaocznych lub podyplomowych, karty Multisport).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Od 70 lat projektujemy i budujemy obiekty energetyczne najwyższej jakości, łącząc profesjonalizm naszych pracowników z najnowszą wiedzą techniczną i efektywnymi metodami zarządzania.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownika Budowy/Projektu w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Obowiązki

 • Praca na budowie Linii i Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć powyżej 220kV.
 • Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Budowy/Robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.
 • Nadzór i kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, przepisami odrębnymi, wymaganiami Inwestora/Zamawiającego, normami oraz budżetem i harmonogramem realizacji budowy.
 • Szczegółowe ustalanie harmonogramu wykonywania poszczególnych robót i dostaw materiałów na teren budowy, raportowanie wykonywanych zadań, nadzór nad terminową realizacją zamówień, planowanie kosztów realizacji budowy i bieżąca kontrola nad nimi.
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.
 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami Inwestora/Zamawiającego, nadzorem projektowym, przedstawicielami podwykonawców i organami nadzoru administracji publicznej.
 • Pozyskiwanie usługodawców i podwykonawców robót dla realizowanych budów.
 • Udział w opracowaniu harmonogramów, budżetów, ofert, zleceń i umów.

Wymagania

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Min. 2 letnie udokumentowane, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Robót/Projektu, wymagane doświadczenie przy budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej/przesyłowej o napięciu powyżej 220kV.
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu przepisów i wymogów BHP na budowie.
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość programów kosztorysowych oraz programów typu CAD.
 • Znajomość języka angielskiego - jako dodatkowy atut.
 • Ukończone kursy lub studia w zakresie zarządzania projektami.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.
 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Niezbędne narzędzia do pracy.
 • Program benefitów (ubezpieczenie grupowe, program pożyczek pracowniczych, partycypacje w kosztach związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, partycypacja w kosztach studiów zaocznych lub podyplomowych, karty Multisport).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Ogłoszenie archiwalne