Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna- Bud Sp. z o. o., adres: 26-026 Bilcza, ul Bukowa 2b; tel. 41 311-75-50, mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: [email protected]
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 
 
a)przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Kodeksem Pracy- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.1040,1043);
c)Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art.6 ust. 1 lit. a RODO)
d)Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ( np. dane dotyczące zdrowia) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art.9 ust.2 lit. a RODO)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym firma IT, dostawca hostingu.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
6.Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
 
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe mają być przetwarzane w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie oświadczenie o wyrażeniu zgody:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Anna- Bud Sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 
 
                                                                                               …………………………………………………….
                                                                                                          (data i podpis kandydata)  
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach przez Anna- Bud Sp. z o. o. , Bilcza ul. Bukowa 2 b.
                                                                                              
 
 
                                                                                               ………………………………………..
                                                                                               (data i podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Firma Budowlana ANNA- BUD Sp. z o.o.

Kierownik Budowy/Robót – branża drogowa

Firma Budowlana ANNA- BUD Sp. z o.o. O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • podkarpackie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 17 lip 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
top

Kierownik Budowy/Robót – branża drogowa

miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika robót/Budowy w zakresie robót drogowych w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją robót, jakością i terminowością realizowanych robót drogowych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy sprzętu własnego oraz podległych brygad, podwykonawców, usługodawców
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej,
 • realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów prac,
 • monitorowanie kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • kontrola budżetu realizacyjnego
 • udział w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz podwykonawców,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu oraz Zamawiającym

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budownictwo drogowe ,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej bez ograniczeń,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót drogowych,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, MS Project i AutoCad,
 • doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu,
 • elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania,
 • umiejętność praktycznej obsługi systemów 3D na budowie (Trimble)- mile widziane
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
  cały etat
 • dofinansowanie do szkoleń
 • prywatna opieka medyczna
 • możliwość otrzymania podwyżki
 • ubezpieczenie grupowe
 • wyjścia i wyjazdy integracyjne
 • imprezy firmowe
 • kawa, herbata
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert 
za pomocą przycisku „Aplikuj”.
 
bottom

Kierownik Budowy/Robót – branża drogowa

miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika robót/Budowy w zakresie robót drogowych w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją robót, jakością i terminowością realizowanych robót drogowych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy sprzętu własnego oraz podległych brygad, podwykonawców, usługodawców
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej,
 • realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów prac,
 • monitorowanie kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • kontrola budżetu realizacyjnego
 • udział w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz podwykonawców,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu oraz Zamawiającym

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budownictwo drogowe ,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej bez ograniczeń,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót drogowych,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, MS Project i AutoCad,
 • doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu,
 • elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania,
 • umiejętność praktycznej obsługi systemów 3D na budowie (Trimble)- mile widziane
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
  cały etat
 • dofinansowanie do szkoleń
 • prywatna opieka medyczna
 • możliwość otrzymania podwyżki
 • ubezpieczenie grupowe
 • wyjścia i wyjazdy integracyjne
 • imprezy firmowe
 • kawa, herbata
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert 
za pomocą przycisku „Aplikuj”.
 

Ogłoszenie archiwalne