Kierownik Budowy Robót Elektroenergetycznych

 • Lublin, Puławy, lubelskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 08.04.2019
 • Ważna jeszcze 12 dni (do 08.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Elpie Sp. z o.o. - firma z branży elektro-energetycznej, prowadząca działalność wykonawczą i handlową, zatrudniająca około 100 pracowników, poszukuje osoby na stanowisko:

  Kierownik Budowy Robót Elektroenergetycznych
  Miejsce pracy: Lublin, Puławy

  Zadania:

  • nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi;
  • koordynacja wykonywanych robót budowlanych w podległym zakresie;
  • harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania;
  • nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców oraz odbiór robót;
  • sprawowanie kontroli nad techniczną dokumentacją inwestycji;
  • odpowiedzialność za jakość realizowanych robót.

  Oczekiwania:

  • ukończone studia wyższe inżynierskie na kierunku Elektrotechnika;
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji Kierownik Budowy przy realizacji zadań elektroenergetycznych;
  • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz warunków kontraktowych na analogicznych projektach;
  • praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji robót elektrycznych;
  • umiejętność czytania i sprawdzania technicznej dokumentacji projektowej;
  • wysoko rozwinięte umiejętności precyzyjnego formułowania zadań oraz ich egzekwowania;
  • umiejętność organizacji pracy podwykonawców.

  Oferujemy:

  • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;
  • stabilne zatrudnienie w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce;
  • możliwość zdobycia i poszerzenia zawodowego doświadczenia.

  Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj.

  Prosimy również o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez firmę ELPIE Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Inżynierska 3, która stanie się ich Administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 r.). Oświadczam, że jestem świadomy, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda, jak również, że przysługuje mi prawo do żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym przez ELPIE Sp. z o.o.

  Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, firma ELPIE Sp. z o.o., informuje, iż: 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elpie Sp z o.o.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach, nie dłużej niż 1 rok od chwili rozstrzygnięcia pierwszej z nich. 
  4. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom firmy. 
  5. Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
  6. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności wynikających z pkt. 3. 

  Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.