Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Budowy / Robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.

 • świętokrzyskie

  świętokrzyskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Praca na budowie Linii i Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć.

 • Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Budowy/Robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.

 • Nadzór i kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, przepisami odrębnymi, wymaganiami Inwestora/Zamawiającego, normami oraz budżetem i harmonogramem realizacji budowy.

 • Szczegółowe ustalanie harmonogramu wykonywania poszczególnych robót i dostaw materiałów na teren budowy, raportowanie wykonywanych zadań, nadzór nad terminową realizacją zamówień, planowanie kosztów realizacji budowy i bieżąca kontrola nad nimi.

 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.

 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami Inwestora/Zamawiającego, nadzorem projektowym, przedstawicielami podwykonawców i organami nadzoru administracji publicznej.

 • Pozyskiwanie usługodawców i podwykonawców robót dla realizowanych budów.

 • Opracowywanie harmonogramów, budżetów, ofert, zleceń i umów.

Nasze wymagania

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Wykształcenie wyższe techniczne.

 • Min. 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 7 lat na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zrealizowanych robót budowlanych polegających na: budowie lub modernizacji, obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej o napięciu 220 kV lub wyższym, gdzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zakończono postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, o wartości łącznej nie niższej niż 30 (słownie: trzydzieści) mln zł netto. Wymaga się, aby doświadczenie pełnienia funkcji kierownika budowy na każdej jednej robocie budowlanej nie było krótsze niż 12 miesięcy.

 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu przepisów i wymogów BHP na budowie.

 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.

 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy.

 • Dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość programów kosztorysowych oraz programów typu CAD.

 • Znajomość języka angielskiego - jako dodatkowy atut.

 • Ukończone kursy lub studia w zakresie zarządzania projektami - jako dodatkowy atut.

To oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.

 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

 • Stabilne warunki zatrudnienia.

 • Niezbędne narzędzia do pracy.

 • Program benefitów (ubezpieczenie grupowe, program pożyczek pracowniczych, partycypacje w kosztach związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, partycypacja w kosztach studiów zaocznych lub podyplomowych, karty Multisport).

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.

Od 70 lat projektujemy i budujemy obiekty energetyczne najwyższej jakości, łącząc profesjonalizm naszych pracowników z najnowszą wiedzą techniczną i efektywnymi metodami zarządzania.

Przewiń do profilu firmy