Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.

Kierownik Budowy

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.O firmie

 • śląskie

 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 14 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
top
Jesteśmy stabilną firmą z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Jako Generalny Wykonawca realizujemy inwestycje głównie w zakresie budownictwa przemysłowego.Strategia rozwoju naszej firmy oparta jest o pięć kluczowych wartości: Po pierwsze jakość!; Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy!; Odpowiedzialność za środowisko naturalne!; Zaangażowanie w działania na rzecz innych!; Uczciwość w realizacji celów biznesowych! Jesteśmy firmą, która wyznacza sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizuje, wiedząc, że to Pracownicy są naszym kluczem do sukcesu, dlatego stale podejmuje wysiłek, aby osoby zatrudnione w naszej firmie mogły rozwijać swoje plany zawodowe i osobiste.

KIEROWNIK BUDOWY

Region: śląskie

Zakres zadań:

 • Zarządzanie realizacją inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram;
 • Bezpośredni nadzór i koordynacja prac podwykonawców;
 • Koordynacja przebiegu procesu realizacji w zakresie terminów, odbiorów etapów robót i rozliczeń;
 • Odpowiedzialność za jakość, terminowość realizowanych prac oraz za dyscyplinę finansową podczas realizacji kontraktu;
 • Bieżące raportowanie o przebiegu prac;
 • Prowadzenie dokumentacji budowy;
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora oraz projektantami;
 • Prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: budownictwo;
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz aktualna przynależność do izby inżynierów;
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót/Budowy po stronie firmy wykonawczej;
 • Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego;
 • Czynne prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność efektywnego działania pod presją czasu;
 • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność, samodzielność i sumienność w działaniu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia oraz podniesienia kwalifikacji.
 • Pakiet dodatkowych benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W aplikacji prosimy zawrzeć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
INFORMACJA:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-506) przy ulicy Słowackiego 39. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem bieżącej oraz po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji. Każdy kandydat do pracy ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Inspektorem Ochrony Danych w P.B.ANBUD Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., e-mail: [email protected], tel.: 322670330. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy, w celach związanych z procesem rekrutacji do P.B.ANBUD Sp. z o.o.. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty, które zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z procesu rekrutacji; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
Jesteśmy stabilną firmą z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Jako Generalny Wykonawca realizujemy inwestycje głównie w zakresie budownictwa przemysłowego.Strategia rozwoju naszej firmy oparta jest o pięć kluczowych wartości: Po pierwsze jakość!; Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy!; Odpowiedzialność za środowisko naturalne!; Zaangażowanie w działania na rzecz innych!; Uczciwość w realizacji celów biznesowych! Jesteśmy firmą, która wyznacza sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizuje, wiedząc, że to Pracownicy są naszym kluczem do sukcesu, dlatego stale podejmuje wysiłek, aby osoby zatrudnione w naszej firmie mogły rozwijać swoje plany zawodowe i osobiste.
KIEROWNIK BUDOWY

Zakres zadań:

 • Zarządzanie realizacją inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram;
 • Bezpośredni nadzór i koordynacja prac podwykonawców;
 • Koordynacja przebiegu procesu realizacji w zakresie terminów, odbiorów etapów robót i rozliczeń;
 • Odpowiedzialność za jakość, terminowość realizowanych prac oraz za dyscyplinę finansową podczas realizacji kontraktu;
 • Bieżące raportowanie o przebiegu prac;
 • Prowadzenie dokumentacji budowy;
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora oraz projektantami;
 • Prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: budownictwo;
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz aktualna przynależność do izby inżynierów;
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót/Budowy po stronie firmy wykonawczej;
 • Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego;
 • Czynne prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność efektywnego działania pod presją czasu;
 • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność, samodzielność i sumienność w działaniu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia oraz podniesienia kwalifikacji.
 • Pakiet dodatkowych benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W aplikacji prosimy zawrzeć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
INFORMACJA:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-506) przy ulicy Słowackiego 39. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem bieżącej oraz po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji. Każdy kandydat do pracy ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Inspektorem Ochrony Danych w P.B.ANBUD Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., e-mail: [email protected], tel.: 322670330. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy, w celach związanych z procesem rekrutacji do P.B.ANBUD Sp. z o.o.. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty, które zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z procesu rekrutacji; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Ogłoszenie archiwalne