INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez firmę VARITEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
Zgadzam się na przetwarzanie przez VARITEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail 
[email protected].
Administratorem danych osobowych jest firma VARITEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub dzwoniąc pod numer 042 254 00 00.
 Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.
Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych, (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech lat po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres trzech lat od daty przesłania przez Ciebie aplikacji.
 Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez VARITEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest VARITEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
 
VARITEX CONSTRUCTION sp. z o.o.

Kierownik budowy (specjalność konstrukcyjno-budowlana)

VARITEX CONSTRUCTION sp. z o.o.O firmie

VARITEX CONSTRUCTION sp. z o.o.

Stefana Żeromskiego 96

Łódź

Varitex jest znaną, łódzką firmą działającą na rynku budowlanym już od ponad 25 lat. Firma jest generalnym wykonawcą wielu inwestycji komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej na terenie Łodzi jak również całego kraju. Wszystkie projekty wykonujemy w sposób rzetelny i sprawny z zachowaniem optymalnych terminów realizacji oraz zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestycji.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Generalnego Wykonawstwa VARITEX Construction Sp. z o.o., poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:
Kierownik budowy
(specjalność konstrukcyjno-budowlana)
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
 • Zarządzanie realizacją inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • Zarządzanie zespołem kadry inżynierskiej
 • Planowanie i realizacja budowy zgodnie z dokumentacją, umową i budżetem
 • Sporządzanie i przestrzeganie harmonogramu robót
 • Nadzór i koordynacja pracy firm podwykonawczych oraz organizajca pracy sił własnych
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP, przepisów prawa budowlanego i kontrola jakości robót
 • Rozliczanie kosztów budowy, prowadzenie dokumentacji
 • Weryfikacja dokumentacji
 • Współpraca z działem zakupów przy zamawianiu, zlecaniu, negocjacjach z wykonawcami

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w branży budowlanej na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo ogólne)
 • Umiejętność pracy na komputerze (MS Office, Auto Cad)
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę na budowie na terenie Łodzi
 • Indywidualne podejście do pracownika
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowania
 • Wsparcie w doskonaleniu i rozwoju (dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów)
 • Udział w ciekawych wyzwaniach inżynierskich
 • Dostęp do programu Multisport/Medicover

Wymagane dokumenty:

 • CV
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „VARITEX Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 (Pracodawca, Administrator danych) lub bezpośrednio na adres e-mail [email protected]:
 
1/ wyraża Pan/Pani zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
2/ potwierdza Pan/Pani zapoznanie się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej,
3/ wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych

w procesie rekrutacji, a także po jego zakończeniu w przypadku zatrudnienia, Pana/Pani danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO.
Varitex jest znaną, łódzką firmą działającą na rynku budowlanym już od ponad 25 lat. Firma jest generalnym wykonawcą wielu inwestycji komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej na terenie Łodzi jak również całego kraju. Wszystkie projekty wykonujemy w sposób rzetelny i sprawny z zachowaniem optymalnych terminów realizacji oraz zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestycji.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Generalnego Wykonawstwa VARITEX Construction Sp. z o.o., poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:
Kierownik budowy
(specjalność konstrukcyjno-budowlana)

Opis stanowiska:

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
 • Zarządzanie realizacją inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • Zarządzanie zespołem kadry inżynierskiej
 • Planowanie i realizacja budowy zgodnie z dokumentacją, umową i budżetem
 • Sporządzanie i przestrzeganie harmonogramu robót
 • Nadzór i koordynacja pracy firm podwykonawczych oraz organizajca pracy sił własnych
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP, przepisów prawa budowlanego i kontrola jakości robót
 • Rozliczanie kosztów budowy, prowadzenie dokumentacji
 • Weryfikacja dokumentacji
 • Współpraca z działem zakupów przy zamawianiu, zlecaniu, negocjacjach z wykonawcami

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w branży budowlanej na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo ogólne)
 • Umiejętność pracy na komputerze (MS Office, Auto Cad)
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę na budowie na terenie Łodzi
 • Indywidualne podejście do pracownika
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowania
 • Wsparcie w doskonaleniu i rozwoju (dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów)
 • Udział w ciekawych wyzwaniach inżynierskich
 • Dostęp do programu Multisport/Medicover

Wymagane dokumenty:

 • CV
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „VARITEX Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 (Pracodawca, Administrator danych) lub bezpośrednio na adres e-mail [email protected]:
 
1/ wyraża Pan/Pani zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
2/ potwierdza Pan/Pani zapoznanie się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej,
3/ wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych

w procesie rekrutacji, a także po jego zakończeniu w przypadku zatrudnienia, Pana/Pani danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO.

Ogłoszenie archiwalne