Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REVbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa., 87-100 Toruń, ul. Gdańska4a
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2020 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w REVbud Sp. z o. o. Sp. k.

Za nadesłane aplikacje dziękujemy i jednocześnie informujemy, że REVbud sp. z o.o. sp. k zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

REVBUD sp. z o.o. sp.k.

Kierownik Budowy

REVBUD sp. z o.o. sp.k.O firmie

 • Toruń
  Toruń, kujawsko-pomorskie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

REVBUD sp. z o.o. sp.k.

Toruń

Firma budowlana, będąca Generalnym Wykonawcą, zajmującą się kompleksową obsługą inwestycji
budowlanych poszukuje kandydata na stanowisko:
Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Toruń

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad jakością, terminowością i dyscypliną finansową prowadzonych prac w trakcie realizacji kontraktu,
 • Reprezentacja firmy w kontaktach z inwestorami, 
 • Organizacja i nadzór prac kierowników robót i inżynierów budowy,
 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz koordynacja realizacji projektu,
 • Koordynacja przygotowania odbiorów końcowych i dokumentacji powykonawczej,
 • Rozliczanie finansowe projektów,
 • Dbanie o wizerunek firmy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa (warunek konieczny),
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • Znajomość oprogramowania AutoCad, programów kosztorysowych oraz pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia,
 • Samochód służbowy,
 • Liczne benefity pozapłacowe,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie.
Za nadesłane aplikacje dziękujemy i jednocześnie informujemy, że REVbud Sp. z o.o. Sp. k zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Firma budowlana, będąca Generalnym Wykonawcą, zajmującą się kompleksową obsługą inwestycji
budowlanych poszukuje kandydata na stanowisko:
Kierownik Budowy

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad jakością, terminowością i dyscypliną finansową prowadzonych prac w trakcie realizacji kontraktu,
 • Reprezentacja firmy w kontaktach z inwestorami, 
 • Organizacja i nadzór prac kierowników robót i inżynierów budowy,
 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz koordynacja realizacji projektu,
 • Koordynacja przygotowania odbiorów końcowych i dokumentacji powykonawczej,
 • Rozliczanie finansowe projektów,
 • Dbanie o wizerunek firmy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa (warunek konieczny),
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • Znajomość oprogramowania AutoCad, programów kosztorysowych oraz pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia,
 • Samochód służbowy,
 • Liczne benefity pozapłacowe,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie.
Za nadesłane aplikacje dziękujemy i jednocześnie informujemy, że REVbud Sp. z o.o. Sp. k zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne