Oferta pracy

Kierownik Budowy

Goldfinch InvestmentsO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Kierownik Budowy

Obowiązki:

 • analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • opracowywanie harmonogramów robót, harmonogramów dostaw i harmonogramów rzeczowo-finansowych
 • kierowanie, koordynowanie i nadzór prac na budowie w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, budżet, harmonogramy i przepisy prawa
 • nadzór i kontrola nad jakością i terminowością wykonywanych robót budowlanych
 • nadzór i kontrola nad ilością i jakością zamawianych oraz dostarczanych materiałów
 • zarządzanie pracą brygad roboczych oraz firm podwykonawczych na budowie
 • planowanie dostaw, zamawianie oraz kontrola sprzętu i materiałów dostarczanych na plac budowy
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska i prowadzeniem prac zgodnie z zasadami BHP
 • ścisła współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami, dostawcami oraz działami wsparcia w firmie
 • bieżące dokumentowanie postępu robót, prowadzenie dziennika budowy, dokumentowanie roszczeń oraz zgłaszanie możliwości wykonania robót zamiennych i dodatkowych
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych na budowie
 • uczestniczenie w odbiorach, monitorowanie kosztów i dokonywanie rozliczeń końcowych realizowanych prac własnych i podwykonawczych,
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
 • przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robót, nadzór nad właściwym przebiegiem sprzedaży robót do Zamawiającego
 • bieżące raportowanie finansowe i rzeczowe w trakcie prowadzonych realizacji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – budowlane
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej
 • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy przy realizacji obiektów handlowo – usługowych,
 • praktyczna znajomość prawa budowlanego,
 • umiejętności pracy w zespole w zróżnicowanym środowisku, zmiennych warunkach i pod presją czasu,
 • umiejętności planowania i efektywnego zarządzania,
 • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji oraz analitycznego myślenia
 • umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów
 • zorientowanie na cel,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji
 • dobra znajomość pakietu Office, AutoCAD
 • gotowość do pracy w delegacji 
 • prawo jazdy kat. B
 • System premiowy
 • Kariera międzynarodowa
 • Rabaty dla pracowników
 • Ścieżka kariery
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Opieka medyczna
 • Klasy patronackie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem przycisku aplikowania. 
KIEROWNIK

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy