Oferta pracy

Kierownik Budowy

ROBYG ConstructionO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

ROBYG - dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z pozycją lidera wśród polskich deweloperów, posiadająca bogatą ofertę mieszkań i apartamentów, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Budowy

Zakres obowiązków :

 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektami, pozwoleniem na budowę, odpowiednimi przepisami w tym przepisami BHP,
 • protokólarnie przejęcie terenu budowy, protokólarne przekazywanie frontu robót podwykonawcom,
 • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zabezpieczenie terenu budowy       w tym punktów osnowy geodezyjnej, wyznaczenie dróg komunikacyjnych,
 • gromadzenie i nadzór nad wszelkimi dokumentami związanymi z projektami zamiennymi klientów, przekazanie projektów na budowę, współudział w opracowaniu projektów powykonawczych do zaświadczeń o samodzielności lokali, nadzorowanie robót pod kątem zgodności z projektem zamiennym klienta oraz dokumentacją wykonawczą,
 • wykonanie bilansu pomiędzy geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą lokali oraz sprawdzenie tej inwentaryzacji z dokumentacją projektową z uwzględnieniem zmian lokatorskich,
 • współudział w pracach komisji usterkowych i po-usterkowych  związanych z przeglądami lokali  mieszkalnych,
 • nadzór nad całokształtem spraw związanych z ewidencjonowaniem i weryfikacją dokumentacji projektowej, korespondencji technicznej z klientem, uzgodnienia z nadzorem autorskim i wykonawcą,
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych lokali mieszkalnych  - przekazanie klientom lokali mieszkalnych do prac wykończeniowych,
 • nadzór techniczny nad terminowością i jakością robót budowlanych,
 • ewidencjonowanie zmian oraz zgłaszanie nieprawidłowości w dokumentacji wykonawczej i warsztatowej,
 • nadzór nad kompletnością i terminowością spływu dokumentacji,
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru, kierowników robót oraz inżynierów budowy,
 • współpraca w zakresie wykonywania:
  • prowadzenie cotygodniowych koordynacji z projektantami i wykonawcami robót,
  • pomoc przy realizacji założeń budżetowych realizowanych inwestycji,
  • pomoc przy negocjacjach umów z wykonawcami robót budowlanych,
  • harmonogramów realizacji inwestycji,
  • wykonywania raportów związanych z pełnieniem funkcji Kierownika Budowy,
  • koordynacja przy pracach projektowych w szczególności projektów budowlanych, wykonawczych oraz dokumentacji marketingowej,
 • nadzór nad wszelkimi dokumentami związanym  i z projektami zamiennymi klientów, opracowaniem projektów powykonawczych oraz zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • nadzorowanie robót pod kątem zgodności ze standardem oraz projektem,
 • nadzór nad całokształtem spraw związanych z ewidencjonowaniem i weryfikacją dokumentacji projektowej, korespondencji technicznej z klientem, uzgodnienia z nadzorem autorskim i wykonawcą,
 • nadzór w zakresie usuwania usterek i wad wykonawczych.

Dodatkowe wymagania:

 • Posiadać odpowiednie dla stanowiska uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB
 • Znajomość prawa budowlanego i przepisów BHP,
 • Znajomość programu Auto CAD
 • Na stanowisko Kierownika budowy kandydat musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
 • Doświadczenie min. 5 lat w pracy na stanowisku kierownik budowy.

Oferujemy:

 • Pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,
 • Umowa o pracę,
 • Wynagrodzenie stałe + premie uznaniowe,
 • Pakiet benefitów pozapłacowych.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj teraz.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne