Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Mercator Medical S.A.O firmie

Mercator Medical S.A.

Heleny Modrzejewskiej 30

Kraków

Twój zakres obowiązków

Główną odpowiedzialnością na tym stanowisku będzie tworzenie i rozwój Centrum Usług Wspólnych, w tym centralizacja i standaryzacja procesów księgowych w Grupie Mercator Medical. Zespół Centrum Usług Wspólnych - przy wsparciu Kierownika – będzie obsługiwał część procesów księgowych w zagranicznych spółkach zależnych w zakresie uzgodnionym ze spółką.

Główne zadania

• Wsparcie w zakresie wdrażania i rozwoju systemów finansowo – księgowych w spółkach Grupy Kapitałowej w Polsce i zagranicą

• Udział w opracowywaniu nowych i aktualizowaniu istniejących funkcjonalności w programie księgowym, tworzeniu dokumentacji technicznej typu instrukcje dla użytkowników

• Kontrola w zakresie przestrzegania wdrożonych procedur i standardów księgowo-finansowych, w tym ujednolicanie sposobu wypełniania pakietów sprawozdawczych w spółkach Grupy kapitałowej

• Uzgadnianie rozrachunków oraz listy transakcji intercompany

• Wsparcie spółek Grupy we właściwym ustawieniu procesów księgowych, ustaleniu podziału obowiązków w obszarze księgowań w systemie księgowym

• Aktywny udział w obsłudze procesów księgowych spółek przynajmniej na początkowym etapie centralizacji procesu

• Prowadzenie negocjacji i uzgodnień w celu optymalnego podziału obowiązków księgowych pomiędzy: pracowników spółki zależnej, pracowników zespołu CUW i pracowników lokalnego biura księgowego spółki

• Współpraca z konsultantami i administratorami systemu księgowego

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia, informatyka)

 • Doświadczenie przy projektach wdrażania i rozwoju systemów klasy ERP w obszarze księgowości

 • Dobra znajomość zagadnień księgowych i finansowych

 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości spółek prawa handlowego

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem mile widziane

 • Znajomość programów klasy ERP, szczególnie Microsoft Dynamics AX

 • Znajomość programu Excel

 • Zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

 • Znajomość drugiego języka obcego np.: rosyjski, niemiecki lub hiszpański – mile widziana

To oferujemy

 • pracę w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia

 • możliwość przystąpienia do programu Multisport

 • partnerskie relacje i bardzo dużą swobodę w działaniu

 • prywatną opiekę medyczną

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie