Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Kierownik ds. administracji

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

5 0005 200 brutto / mies.
 • Jana Heweliusza 11, Gdańsk
  Gdańsk, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

Jana Heweliusza 11

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

1. Zabezpieczenie potrzeb PSW w zakresie wyposażenia w środki nietrwałe, materiały do zajęć etc.

2. Ustalanie potrzeb konserwacyjno-remontowych i modernizacyjnych oraz podejmowanie działań zapewniających ich realizację.

3. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej maszyn i urządzeń poprzez:

1) w przypadku aparatury naukowej/dydaktycznej i sprzętu komputerowego - zlecenie właściwemu serwisowi naprawczemu,

2) zlecanie właściwym jednostkom usługowym, jeżeli naprawa nie może być wykonana we własnym zakresie-np. naprawa i konserwacja kserokopiarek / innych urządzeń.

4. Zapewnianie nadzoru technicznego urządzeń będących na stanie PSW, nad którymi taki dozór jest wymagany.

5. Podejmowanie działań zapewniających właściwe warunki pracy i nauczania pod względem bhp i ochrony ppoż. oraz koordynowanie spraw związanych z:

1) opracowywaniem instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp,

2) powierzaniem obowiązków z zakresu bhp i ochrony ppoż.

6. Organizowanie w ramach uczelni kontroli warunków pracy i nauczania pod względem bhp i ochrony ppoż. Współdziałanie w tych kontrolach oraz nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych.

7. Utrzymywanie wzorowego porządku i czystości oraz estetycznego wyglądu w obiektach i na przyległym terenie.

8. Organizowanie pracy pracowników obsługi i robotników bezpośrednio podległych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi normami i zasadami oraz zapewnianie realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy tych pracowników, w tym również wynikających z przepisów bhp i ochrony ppoż.

9. Dekorowanie i flagowanie obiektów z okazji świąt państwowych, uroczystości uniwersyteckich i innych uroczystości okolicznościowych.

10. Organizowanie zabezpieczenia obiektów PSW na okres jesienno-zimowy.

11. Zapewnianie skutecznego funkcjonowania systemu ochrony i zabezpieczenia mienia będącego w dyspozycji PSW.

12. Zapewnienie prawidłowej obsługi organizacyjnej podczas uroczystości PSW w obiektach własnych i innych.

13. Zapewnianie prawidłowej informacji w obiektach PSW poprzez aktualizowanie na bieżąco tablic informacyjnych, tabliczek na drzwiach itp.

14. Nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z zarządzeń pokontrolnych przekazanych PSW w wyniku kontroli przeprowadzonych przez jednostki kontrolne zewnętrzne i wewnętrzne.

15. Współdziałanie z komórkami administracji uczelnianej w zakresie spraw wynikających z niniejszego zakresu zadań.

16. Prowadzenie, we współpracy z Dyrektorem ds. dokumentacji, dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego.

Nasze wymagania

 • a. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • b. Prawo jazdy kat. B, mobilność

 • c. Dynamizm i zaangażowanie, komunikatywność

 • d. Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji

 • e. Dobra organizacja pracy i dyscyplina

 • f. Wykształcenie wyższe,

 • g. Dbałość o wysoką jakość swojej pracy, zwracanie uwagi na szczegóły,

 • h. Wysoka kultura osobista, komunikatywność,

 • i. Umiejętność pracy pod presją czasu,

 • j. Komunikatywna znajomość języka angielskiego,

 • k. Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),

 • l. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 • m. Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, skrupulatność w realizacji powierzonych zadań,

 • n. Umiejętności analizowania problemów i znajdowania rozwiązań,

 • Otwartość na nowe wyzwania i zdobywanie nowych umiejętności,

To oferujemy

a) Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku oraz znanej i cenionej marce

b) Umowę o pracę na pełny etat

c) Stabilność zatrudnienia

d) Możliwość rozwoju zawodowego

e) Miłą atmosferę oraz wsparcie współpracowników