Administratorem Twoich danych osobowych jest Ball Packaging Europe Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa. (dalej Ball).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO); na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w art. art. 22¹ kodeksu pracy, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Twojej zgody – o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażona przez Ciebie zgoda jest udzielana z poszanowaniem swobody jej udzielenia. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ball będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Ball. Ponadto Ball będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji nie dłużej niż 12 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych do czasu odwołania powyższej zgody.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, [email protected]

Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (EHS)

Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.

Vetterów 14

Lublin

top

Ball Corporation dostarcza nowoczesne i przyjazne środowisku opakowania do napojów, jedzenia oraz produktów gospodarstwa domowego, jak również technologie kosmiczne oraz inne technologie na zamówienia rządu amerykańskiego. Ball Corporation oraz jej filie na całym świecie zatrudniają 18,300 osób, a jej sprzedaż netto w 2017 osiągnęła poziom 11 bilionów dolarów. By dowiedzieć się więcej  wejdź na stronę www.ball.com, lub znajdź nas na Facebook lub Twitter.

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy obecnie poszukujemy
kandydatów na stanowisko

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (EHS)
Miejsce pracy: Lublin

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie, utrzymywanie i dalszy rozwój bezpiecznego, zdrowego środowiska pracy zgodnego z wymaganiami prawnymi i zintegrowaną polityką firmy
 • Raportowanie do Dyrektora Zakładu w zakresie jakości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa oraz środowiska oraz wszelkich wymaganych usprawnień, w tym przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz udział w audytach zewnętrznych
 • Zarządzanie dokumentacją BHP oraz środowiskową, nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
 • Koordynacja działań korygujących oraz zaleceń pokontrolnych służb ochrony środowiska
 • Realizacja działań zgodnie z procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, inicjowanie i wdrażanie działań korygujących
 • Raportowanie Dyrekcji Zakładu o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w swoim zakresie działania
 • Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu pracy
 • Kierowanie projektami z zakresu BHP lub środowiska
 • Udział w tworzeniu odpowiedniej atmosfery pracy zespołowej
 • Kontrola przestrzegania obowiązujących zasad i procedur BHP oraz ppoż.
 • Tworzenie wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP i ppoż.
 • Prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi
 • Sporządzanie protokołów powypadkowych i określanie przyczyn wypadków przy pracy
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i realizacja cyklicznych szkoleń BHP, organizowanie szkoleń BHP oraz nadzór nad terminowością szkoleń z zakresu BHP
 • Utrzymywanie kontaktu z odpowiednimi służbami państwowymi
 • Opiniowanie planowanych i realizowanych inwestycji oraz modernizacji pod względem zachowania bezpieczeństwa pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wykształcenie kierunkowe - ochrona środowiska (mile widziane)
 • Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej (mile widziane)
 • Minimum 5 lat doświadczenia w służbie BHP, w tym 2 lata na stanowisku związanym z ochroną środowiska
 • Biegła znajomość j. angielskiego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z systemami zarządzania BHP i ochroną środowiska oraz uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 14 001, 45001, OHSAS 18 001
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Systematyczność, obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność 

Oferujemy: 

 • Zdobycie doświadczenia w firmie z kapitałem amerykańskim
 • Stałe zatrudnienie w nowoczesnej firmie
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • System szkoleń
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając przycisk Aplikuj.
aplikuj
bottom
 
bottom

Ball Corporation dostarcza nowoczesne i przyjazne środowisku opakowania do napojów, jedzenia oraz produktów gospodarstwa domowego, jak również technologie kosmiczne oraz inne technologie na zamówienia rządu amerykańskiego. Ball Corporation oraz jej filie na całym świecie zatrudniają 18,300 osób, a jej sprzedaż netto w 2017 osiągnęła poziom 11 bilionów dolarów. By dowiedzieć się więcej  wejdź na stronę www.ball.com, lub znajdź nas na Facebook lub Twitter.

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy obecnie poszukujemy
kandydatów na stanowisko

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (EHS)

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie, utrzymywanie i dalszy rozwój bezpiecznego, zdrowego środowiska pracy zgodnego z wymaganiami prawnymi i zintegrowaną polityką firmy
 • Raportowanie do Dyrektora Zakładu w zakresie jakości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa oraz środowiska oraz wszelkich wymaganych usprawnień, w tym przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz udział w audytach zewnętrznych
 • Zarządzanie dokumentacją BHP oraz środowiskową, nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
 • Koordynacja działań korygujących oraz zaleceń pokontrolnych służb ochrony środowiska
 • Realizacja działań zgodnie z procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, inicjowanie i wdrażanie działań korygujących
 • Raportowanie Dyrekcji Zakładu o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w swoim zakresie działania
 • Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu pracy
 • Kierowanie projektami z zakresu BHP lub środowiska
 • Udział w tworzeniu odpowiedniej atmosfery pracy zespołowej
 • Kontrola przestrzegania obowiązujących zasad i procedur BHP oraz ppoż.
 • Tworzenie wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP i ppoż.
 • Prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi
 • Sporządzanie protokołów powypadkowych i określanie przyczyn wypadków przy pracy
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i realizacja cyklicznych szkoleń BHP, organizowanie szkoleń BHP oraz nadzór nad terminowością szkoleń z zakresu BHP
 • Utrzymywanie kontaktu z odpowiednimi służbami państwowymi
 • Opiniowanie planowanych i realizowanych inwestycji oraz modernizacji pod względem zachowania bezpieczeństwa pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wykształcenie kierunkowe - ochrona środowiska (mile widziane)
 • Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej (mile widziane)
 • Minimum 5 lat doświadczenia w służbie BHP, w tym 2 lata na stanowisku związanym z ochroną środowiska
 • Biegła znajomość j. angielskiego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z systemami zarządzania BHP i ochroną środowiska oraz uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 14 001, 45001, OHSAS 18 001
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Systematyczność, obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność 

Oferujemy: 

 • Zdobycie doświadczenia w firmie z kapitałem amerykańskim
 • Stałe zatrudnienie w nowoczesnej firmie
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • System szkoleń
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając przycisk Aplikuj.
 

Ogłoszenie archiwalne