Nr ref.: KAMGD/250320


Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących danych osobowych:
- imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody, w przypadku niżej wskazanym:

- jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne obejmują dane osobowe inne niż wyżej wskazane lub szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane dotyczące zdrowia, związków zawodowych itp.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

- w przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w okresie najbliższych 12 miesięcy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy przez Tuplex sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

 
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Tuplex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected]. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 
Tuplex Sp. z o.o.

Kierownik ds. kluczowych Klientów – B2B

Tuplex Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Tuplex Sp. z o.o.

Narwicka 7A

Gdańsk

 

TUPLEX Sp. z o.o. – ogólnopolski lider w dystrybucji tworzyw sztucznych w obszarze BUDOWNICTWA * PRZEMYSŁU * REKLAMY. Naszą działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1990 roku, dziś jesteśmy dużą międzynarodową organizacją z Centralą w Warszawie, współpracującą ze światowymi koncernami. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do naszego Oddziału w GDAŃSKU Kandydatów na stanowisko:

Kierownik ds. kluczowych Klientów – B2B
Nr ref.: KAMGD/250320
Rejon działania: Województwo pomorskie
Lokalizacja biura handlowego: GDAŃSKZadaniem zatrudnionej osoby będzie wizytowanie i obsługa portfela kluczowych klientów na terenie województwa pomorskiego. Dynamiczna branża, ciekawe, nowoczesne portfolio, rozwojowy rynek.


Współpraca z klientami branży budowlanej, wykończeniowej, producentami reklam i drukarniami wielkoformatowymi.

Zakres obowiązków:

 • Rozwój współpracy i bieżąca opieka nad dedykowanym portfelem kluczowych klientów – województwo pomorskie
 • Realizacja celów sprzedażowych – obrotowych i marżowych
 • Wizytowanie klientów zgodnie ze standardami, aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Obsługa zamówień, przygotowywanie i monitorowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków handlowych
 • Doradztwo produktowe - bieżąca współpraca z Działem Zarządzania Produktami
 • Obsługa zamówień, przygotowywanie i monitorowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków handlowych
 • Monitoring rynku i konkurencji, bieżące raportowanie aktywności handlowych w CRM
 • Bieżący nadzór nad należnościami

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w realizacji indywidualnych celów sprzedażowych – w branży technicznej/ B2B
 • Doświadczenie w realizacji zadań mobilnego handlowca, w samodzielnym planowaniu aktywności i wizyt handlowych
 • Doświadczenie w branży reklamowej / budowlanej oraz lokalnego rynku będą dodatkowym atutem
 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)
 • Ambicja i nastawienie na wynik
 • Umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientem B2B
 • Prawo jazdy kategorii „B”

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwojowej firmie – lidera w branży z 30-letnią tradycją na rynku
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Kompleksowe szkolenia produktowe
 • Narzędzia niezbędne do pracy w terenie z klientem
 • System motywacyjny powiązany z indywidualnymi wynikami pracy

Aplikacje ze zdjęciem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać za pomocą przycisku:

opis

 

TUPLEX Sp. z o.o. – ogólnopolski lider w dystrybucji tworzyw sztucznych w obszarze BUDOWNICTWA * PRZEMYSŁU * REKLAMY. Naszą działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1990 roku, dziś jesteśmy dużą międzynarodową organizacją z Centralą w Warszawie, współpracującą ze światowymi koncernami. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do naszego Oddziału w GDAŃSKU Kandydatów na stanowisko:

Kierownik ds. kluczowych Klientów – B2B Numer ref.: Nr ref.: KAMGD/250320
Rejon działania: Województwo pomorskie
Lokalizacja biura handlowego: GDAŃSKZadaniem zatrudnionej osoby będzie wizytowanie i obsługa portfela kluczowych klientów na terenie województwa pomorskiego. Dynamiczna branża, ciekawe, nowoczesne portfolio, rozwojowy rynek.


Współpraca z klientami branży budowlanej, wykończeniowej, producentami reklam i drukarniami wielkoformatowymi.

Zakres obowiązków:

 • Rozwój współpracy i bieżąca opieka nad dedykowanym portfelem kluczowych klientów – województwo pomorskie
 • Realizacja celów sprzedażowych – obrotowych i marżowych
 • Wizytowanie klientów zgodnie ze standardami, aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Obsługa zamówień, przygotowywanie i monitorowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków handlowych
 • Doradztwo produktowe - bieżąca współpraca z Działem Zarządzania Produktami
 • Obsługa zamówień, przygotowywanie i monitorowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków handlowych
 • Monitoring rynku i konkurencji, bieżące raportowanie aktywności handlowych w CRM
 • Bieżący nadzór nad należnościami

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w realizacji indywidualnych celów sprzedażowych – w branży technicznej/ B2B
 • Doświadczenie w realizacji zadań mobilnego handlowca, w samodzielnym planowaniu aktywności i wizyt handlowych
 • Doświadczenie w branży reklamowej / budowlanej oraz lokalnego rynku będą dodatkowym atutem
 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)
 • Ambicja i nastawienie na wynik
 • Umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientem B2B
 • Prawo jazdy kategorii „B”

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwojowej firmie – lidera w branży z 30-letnią tradycją na rynku
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Kompleksowe szkolenia produktowe
 • Narzędzia niezbędne do pracy w terenie z klientem
 • System motywacyjny powiązany z indywidualnymi wynikami pracy

Aplikacje ze zdjęciem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać za pomocą przycisku:

Ogłoszenie archiwalne