Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik ds. Kluczowych Klientów – Hurt Głosu

EXATELO firmie

 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Exatel to polski operator telekomunikacyjny. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Zaufało nam kilkuset operatorów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Opieramy się na nowoczesnej i rozległej sieci transmisyjnej oraz systemach przesyłu głosu klasy operatorskiej. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut.

 

Obecnie do Departamentu Hurtu Głosowego poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik ds. Kluczowych Klientów – Hurt Głosu

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie handlu hurtowym głosowym ruchem telekomunikacyjnym
 • Sprzedaż międzyoperatorskich hurtowych usług głosowych na rynku krajowym i  międzynarodowym (voice trading)
 • Przygotowywanie oraz analiza ofert
 • Negocjowanie i zarządzanie umowami dotyczącymi współpracy
 • Realizację budżetu sprzedaży, handel ruchem, trading
 • Nadzór nad budową i rozbudową punktów styku sieci z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie hurtowego ruchu głosowego
 • Udział w projektach związanych z międzyoperatorskimi hurtowymi usługami głosowymi

Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności nawiązywania i rozwijania kontaktów handlowych, prowadzenia spotkań biznesowych, prezentacji i negocjacji 
 • Znajomość polskiego i zagranicznego rynku telekomunikacyjnego oraz zagadnień związanych z między operatorskimi usługami głosowymi
 • Doświadczenie w sprzedaży usług dla klientów z segmentu operatorskiego, w szczególności hurtowych usług głosowych
 • Umiejętności analizy oraz podejmowania decyzji
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2/C1), mile widziana zaawansowana znajomość innych języków (np.niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego)
 • Gotowości do zagranicznych podróży służbowych
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Doświadczenie zawodowe w firmie teleinformatycznej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji
 • Ciekawą pracę w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • Współpracę z największymi operatorami w Polsce i na świecie
 • Pakiet świadczeń socjalnych i benefitów pracowniczych (pakiet medyczny,karnet sportowy)
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Parking pracowniczy na terenie firmy

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy