Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik ds. koordynacji i monitoringu projektu

AYESA POLSKA sp. z o.o.

7 0008 000 brutto / mies.
 • Lublin, lubelskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Międzynarodowa firma świadcząca usługi z zakresu Zarządzania Kontraktem w sektorze architektury, inżynierii lądowej, przemysłowej, infrastruktury drogowej i kolejowej.

Kierownik ds. koordynacji i monitoringu projektu

Opis stanowiska:

 • Wsparcie Kierownika Projektu w wykonywaniu praw i obowiązków Zamawiającego dla Kontraktów na roboty i umów na Konsultanta
 • Współudział w przygotowaniu raportów Kierownika Projektu
 • Współudział w sporządzaniu List Sprawdzających Kierownika Projektu
 • Koordynowanie oraz udział w procesie zawierania umów i porozumień z gestorami sieci
 • Analiza i weryfikowanie raportów roszczeń, poleceń zmian, protokołów konieczności i innych dokumentów wytworzonych w ramach Projektu
 • Współudział w przygotowywaniu stanowiska Kierownika Projektu do wystąpień Wykonawcy robót, Konsultanta, innych podmiotów
 • Przygotowywanie i weryfikacja zbiorczych sprawozdań/części sprawozdawczej z realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie celem dostarczenia informacji o stanie realizacji projektu
 • Kontrola i monitoring pracy Inżyniera - zaangażowanie personelu ze sprawozdawczością w cyklu dziennym, tygodniowym i miesięcznym, weryfikacja zestawienia czasu pracy i raportów Inżyniera
 • Monitorowanie spraw związanych z nieregulowaniem płatności na rzecz podwykonawców
 • Sprawdzanie rozliczeń z Wykonawcą robót oraz Konsultantem
 • Weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę robót oraz Konsultanta
 • Monitorowanie postępu robót na budowie, objazdy budowy, udział w naradach, spotkaniach.
 • Współudział w przygotowywaniu roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót, Konsultanta.
 • Weryfikacja projektów umów z gestorami sieci oraz koordynowanie i rozliczenie zawartych umów.
 • Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, materiałów składających się na SIWZ, kosztorysów inwestorskich

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej zarówno do kierowania robotami jak i do projektowania – warunek konieczny!!!
 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu drogowym/mostowym
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy minimum G o wartości robót co najmniej 50 min PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Robót Mostowych lub Inżyniera Budowy lub Majstra lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej/mostowej
 • Znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz programów poczty elektronicznej, znajomość programów typu CAD, programów kosztorysowych
 • Czynne prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • Pakiet sportowy

Ogłoszenie archiwalne