INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Targowa 12, 09-400 Płock (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.mostostal-plock.com.pl lub pisząc na adres e-mail: [email protected]

W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się również z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: [email protected] lub telefonując pod numer: +48 24 367 11 35.

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – a jeśli wyrazisz na to zgodę, także w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo stanowisko.

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego i w zakresie danych określonych w Kodeksie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą do przetwarzania Twoich danych w szerszym zakresie lub dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością udziału w procesie rekrutacyjnym.

Twoje dane będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie do zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych także dla przyszłych procesów rekrutacyjnych.

III. Informacja o odbiorcach danych

Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom, z których pośrednictwa Administrator korzysta w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.

Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na stronie: www.mostostal-plock.com.pl 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Mostostal Płock S.A.

Kierownik ds. Organizacyjno-Prawnych

Mostostal Płock S.A.O firmie

Mostostal Płock S.A.

Targowa 12

Płock

Mostostal Płock S.A. działa w branży budowlano-montażowej od ponad 50 lat. Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Oferujemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu usług budowlano-montażowych, projektowania i kosztorysowania organizacji i technologii robót, usług sprzętowo-transportowych, remontów i modernizacji sprzętu, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi w zakresie robót spawalniczych, badań ultradźwiękowych, radiologicznych, wytrzymałościowych.
 
Obecnie w związku z rozwojem poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Kierownik ds. Organizacyjno-Prawnych

Nasze oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie, Prawo i Administracja,
 • Min 5 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Min 3 lata pracy w zespole,
 • Znajomość prawa budowlanego, cywilnego ,administracyjnego oraz handlowego,
 • Znajomość oprogramowania MS Office,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,

Zakres zadań:

 • Zapewnienie ochrony interesów prawnych i ekonomicznych Spółki,
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów wywołujące skutki prawne
 • Koordynowanie zlecanych na zewnątrz usług prawnych
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Spółki w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Nadzór prawny nad windykacją i egzekucją należności Spółki
 • Analizowanie uwarunkowań prawnych planowanych przedsięwzięć biznesowych
 • Monitorowanie otoczenia prawnego działalności Spółki
 • Doradztwo prawne w tym udzielanie porad, opinii prawnych i informacji o obowiązującym stanie prawnym
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki ze szczególnym uwzględnieniem jednostki odpowiedzialnej za roszczenia
 • Koordynowanie Obsługi władz spółki z zakresu:
  - organizowania posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Komitetu Audyty, Walnych Zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał, porządku obrad, protokołowanie. Prowadzenia rejestru protokołów i uchwał, a także ich archiwizacji,
  - wypełniania obowiązków informacyjnych spółki giełdowej, w tym komunikaty, raporty bieżące i okresowe
  - reprezentowania Spółki w kontaktach z GPW, Komisją Nadzoru Finansowego i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
  - prowadzenia spraw związanych z rejestrem sądowym (KRS/KRK)
  - nadzorowania przynależności Spółki do izb i organizacji
  - obsługi w zakresie udzielanych przez Zarząd pełnomocnictw, w tym prowadzenie rejestru pełnomocnictw
  Przygotowywania projektów aktów normatywnych spółki i innych dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem
  - prac związanych z emisją akcji i obligacji
 • Nadzór nad problematyką ochrony danych osobowych, w tym:
  - monitorowanie przestrzegania RODO i prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych
  - opracowywanie polityk i standardów w zakresie ochrony danych osobowych
  - doradzanie i konsultowanie w zakresie ochrony danych osobowych
  - opiniowanie umów, aneksów i wszystkich dokumentów zawierających zapisy dot. Danych osobowych, jak również rozwiązań strukturalnych w tym zakresie

Oferujemy:

 • Pracę w organizacji posiadającej wieloletnią historię,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Współpracę w przyjaznej atmosferze, wśród najlepszych specjalistów w branży.


Prosimy o przesyłanie swojej aplikacji CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Mostostal Płock S.A. działa w branży budowlano-montażowej od ponad 50 lat. Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Oferujemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu usług budowlano-montażowych, projektowania i kosztorysowania organizacji i technologii robót, usług sprzętowo-transportowych, remontów i modernizacji sprzętu, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi w zakresie robót spawalniczych, badań ultradźwiękowych, radiologicznych, wytrzymałościowych.
 
Obecnie w związku z rozwojem poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Kierownik ds. Organizacyjno-Prawnych

Nasze oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie, Prawo i Administracja,
 • Min 5 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Min 3 lata pracy w zespole,
 • Znajomość prawa budowlanego, cywilnego ,administracyjnego oraz handlowego,
 • Znajomość oprogramowania MS Office,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,

Zakres zadań:

 • Zapewnienie ochrony interesów prawnych i ekonomicznych Spółki,
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów wywołujące skutki prawne
 • Koordynowanie zlecanych na zewnątrz usług prawnych
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Spółki w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Nadzór prawny nad windykacją i egzekucją należności Spółki
 • Analizowanie uwarunkowań prawnych planowanych przedsięwzięć biznesowych
 • Monitorowanie otoczenia prawnego działalności Spółki
 • Doradztwo prawne w tym udzielanie porad, opinii prawnych i informacji o obowiązującym stanie prawnym
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki ze szczególnym uwzględnieniem jednostki odpowiedzialnej za roszczenia
 • Koordynowanie Obsługi władz spółki z zakresu:
  - organizowania posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Komitetu Audyty, Walnych Zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał, porządku obrad, protokołowanie. Prowadzenia rejestru protokołów i uchwał, a także ich archiwizacji,
  - wypełniania obowiązków informacyjnych spółki giełdowej, w tym komunikaty, raporty bieżące i okresowe
  - reprezentowania Spółki w kontaktach z GPW, Komisją Nadzoru Finansowego i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
  - prowadzenia spraw związanych z rejestrem sądowym (KRS/KRK)
  - nadzorowania przynależności Spółki do izb i organizacji
  - obsługi w zakresie udzielanych przez Zarząd pełnomocnictw, w tym prowadzenie rejestru pełnomocnictw
  Przygotowywania projektów aktów normatywnych spółki i innych dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem
  - prac związanych z emisją akcji i obligacji
 • Nadzór nad problematyką ochrony danych osobowych, w tym:
  - monitorowanie przestrzegania RODO i prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych
  - opracowywanie polityk i standardów w zakresie ochrony danych osobowych
  - doradzanie i konsultowanie w zakresie ochrony danych osobowych
  - opiniowanie umów, aneksów i wszystkich dokumentów zawierających zapisy dot. Danych osobowych, jak również rozwiązań strukturalnych w tym zakresie

Oferujemy:

 • Pracę w organizacji posiadającej wieloletnią historię,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Współpracę w przyjaznej atmosferze, wśród najlepszych specjalistów w branży.


Prosimy o przesyłanie swojej aplikacji CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne